logo

Fristående kurser 20–21

Skapande dans 1 10 hp

mn

Kursen ger kunskaper i danspedagogik med inriktning på skapande dans och dans som konstform. Kursens huvudsakliga syfte är att deltagarna ska tillägna sig koreografiska redskap som främjar elevers skapande och utforskande förmågor i dans. Praktiska övningar i dansimprovisation och komposition varvas med impuls- och inspirationsmaterial. Kursinnehållet skall under kursens gång prövas i egen undervisning/ verksamhet med elever. Dessutom tillkommer litteraturstudier, reflektioner kopplade till litteratur och praktik, samt dokumentation. Kursen syftar till att stärka och ge verktyg till lärare och pedagoger inom olika skolformer och verksamheter som undervisar i dans eller vill börja använda dansen i pedagogiska och konstnärliga sammanhang.

Innehåll

  • Kroppen, som instrument och uttrycksmedel
  • Rummet, som skapande plats i den sceniska gestaltningen
  • Tid och kraft, som dynamiska hjälpmedel
  • Gruppen, som koreografisk möjlighet

Kursansvarig

Maria Nordlöw

Upplägg

Tredjedelsfart, torsdagar och fredagar ht 2021, ramtid 9.30–16
Kursdatum för höstterminen 2020, preliminära datum: 3–4/9, 17/9, 1/10, 5/11, 19–20/11, 3/12, 17–18/12

Kursdatum för höstterminen 2019: 5-6/9, 19/9, 3/10, 17–18/10, 7/11, 21–22/11, 5/12
Kursdatum för vårterminen 2020: 23/1, 6–7/2, 20/2, 6/3, 19/3, 2/4, 23/4, 7/5, 4/6

Ansökan

15 april 2020 för kursstart ht 2020
ÖPPEN FÖR SEN ANSÖKAN T.O.M. 31 MAJ!

Lärare

Maria Nordlöw

Kursplan

Skapande dans 1 10 hp