logo

PROGRAMUTBILDNING

SMI erbjuder en unik utbildning som ger dig en gedigen och formell pedagogisk kompetens för olika sammanhang, undervisningsformer och uppdrag där den frivilliga undervisningens didaktik står i fokus.

Som student vid SMI får du en konstnärlig pedagogisk professionsutbildning i en inspirerande studiemiljö av kompetenta och erfarna lärare. Du får undervisning som fördjupar och breddar din konstnärliga förmåga, både individuellt och i samspel med andra. Du får handledning i didaktiska kurser, i egen pedagogisk tjänstgöring samt genom anordnad praktik. Du lär dig att bearbeta och utveckla material från olika genrer, stilar och traditioner och att tillsammans med andra studenter planera och genomföra konstnärliga och pedagogiska projekt. Du utbildas i ny teknik och får kännedom om aktuell forskning och nya pedagogiska rön som ger dig god beredskap inför din yrkesutövning.

I din utbildning utvecklar du kunskaper för att undervisa såväl enskilt som i grupp, på olika stadier och i skilda sammanhang.

Efter musikpedagogexamen vid SMI kan du komplettera din utbildning vid annat lärosäte och erhålla formell lärarbehörighet för ämnet musik i grundskola och gymnasium.


KANDIDATEXAMEN I MUSIKPEDAGOGIK 180 hp

En grundutbildning (tre års heltidsstudier) för dig som går din första högre utbildning inom musikområdet.

Instrument/Sång

Musikskapande


HÖGSKOLEXAMEN I MUSIKPEDAGOGIK 120 hp
KULTURSKOLEPEDAGOG 90 hp

För dig med tidigare högskolestudier eller motsvarande reell kompetens i form av tidigare studier och konstnärligt arbete. Du kan välja två års heltidsstudier för examen på 120 hp, eller en kortare utbildningsvariant som inte leder till examen med 50% av heltidsstudier år två för 90 hp. Valet görs först i slutet av ditt första studieår.

Instrument/Sång

Musikskapande

Scenpoesi och berättande


HÖGSKOLEXAMEN I LOGONOMI 120 hp

Information om utbildningen


Senast upppdaterad: 2024-03-13