logo

LOGONOMI

– Röst- och talpedagog med estetisk inriktning

Högskoleexamen i logonomi 120 hp omfattar två års heltidsstudier och ger dig en fördjupad och breddad kompetens att arbeta som röstpedagog med inriktning på röstens estetik och kommunikation.

Som logonom arbetar du med människors kommunikativa förmåga och möjlighet att utveckla en hållbar röst. Du kan också arbeta med människors röstanvändning i konstnärliga sammanhang.

Genom studier i muntlig framställning, praktisk retorik och röstträning utvecklar och fördjupar du dina kunskaper och förmågor i röstens och talets grunder och möjligheter.

Studier i röstanatomi, fonetik och röstakustik ger dig grundläggande kunskaper om röstapparatens uppbyggnad och funktion samt hur vi uppfattar språkljud, tal och samtal i olika sammanhang och under olika förutsättningar.

Forskningsbaserad kunskap ger dig viktig vägledning i din utveckling till logonom. Genom teoretiska studier i pedagogik och vetenskapsteori tränar du att kritiskt utvärdera och undersöka de sammanhang en logonom kan befinna sig i.

Studenters och lärares erfarenheter av röstligt arbete inom olika fält, bidrar till dynamik och kunskapsutveckling inom ämnesdidaktik och metodik. Under hela utbildningen praktiserar du genom att själv undervisa, delvis med handledning. Erfarenheter, frågor och dilemman från praktiken delas på olika sätt och blir också föremål för diskussion och problemlösning inom de ämnesdidaktiska och pedagogiska studierna.

Examen ger dig en formell kompetens som logonom. Uppdrag finns inom områden där det ställs krav på hållbar röstanvändning och kommunikativ kompetens, exempelvis i organisationer och företag, ledarskapsutbildningar, inom media, vid teatrar, i skolor och högre utbildning samt i andra sammanhang där rösten är ett nödvändigt redskap.


Länken nedan ger information om utbildningen samt om:

  • Ansökan och antagning
  • Utbildningsplan
  • Kursplaner

HÖGSKOLEEXAMEN I LOGONOMI 120 hp

För dig med minimum två års eftergymnasiala studier och/eller yrkeslivserfarenhet inom ett område relevant för utbildningen där rösttekniskt arbete med den egna rösten är i fokus.

mn1 Intervju (2024) med 2 lärare från Logonomprogrammet.

Christine Ericsdotter Nordgren och Ulrika Zettersten är lärare i Logonomprogrammet. Christine är språkvetare och undervisar i fonetik och röstakustik, Ulrika är sångpedagog och logonom och undervisar i praktisk retorik och didaktik.


mn1 Intervju (2023) med alumn från Logonomprogrammet

Jonas Ek berättar om arbetet som logonom och ser tillbaka på utbildningen. Jonas tog sin examen 2017.


Senast upppdaterad: 2024-03-13