logo

Fristående kurser 20–21

Gruppundervisning (instrumentspecifik, fortsättning – högre stadier) 2,5 hp

mn

Kursen vänder sig till instrumental- och sångpedagoger som vill utveckla kunskap om och förmåga att leda grupper i sin undervisning. Kursen består av tre fördjupningsdagar där olika instrumentspecifika metoder och material presenteras för analys och tillämpning i den egna undervisningen. Till detta kommer ett instrumentövergripande seminarium – gemensamt för flera instrumentgrupper.

Innehåll

  • Uppvärmningsövningar
  • Gehörsspel och improvisation
  • Teknikövningar
  • Repertoar och utveckling av material
  • Tolkningsförfarande och gemensam instudering
  • ”Critical Response Process”
  • Övningsrutiner - hur vi skapar goda förutsättningar för elevens eget övande

Kursansvarig

Helena Söderman

Upplägg

Preliminärt två dagar i augusti samt en uppföljningsdag i v 44

Ansökan

15 april 2020 för kursstart ht 2020

Lärare

SMI:s lärare i Ämnesdidaktik (sång/instrumentspecifik) samt eventuella gästlärare.

Kursplan

Gruppundervininsg (fortsättning - högre stadier) 2,5 hp