logo

Fristående kurser 20–21

Gruppundervisning (instrumentspecifik, nybörjare – fortsättning) 2,5 hp

mn

Kursen vänder sig till instrumental- och sångpedagoger som vill utveckla kunskap och förmåga att leda grupper i sin undervisning. Kursen består av tre fördjupningsdagar där olika instrumentspecifika metoder och material presenteras för analys och tillämpning i den egna undervisningen. Till detta kommer ett instrumentövergripande seminarium – gemensamt för flera instrumentgrupper.

Innehåll

  • Övningar för uppvärmning och trygghetsskapande
  • Gehörsspel
  • Vägen till notläsning
  • Elevers eget skapande
  • Sammusicerande
  • Repertoar och materialutveckling
  • Instrumentvård
  • Övningsrutiner - hur vi skapar goda förutsättningar för elevens eget övande

Kursansvarig

Helena Söderman

Upplägg

Tre kurstillfällen under ht 2020, 11-12/8 samt 26/10, ramtid 9.30–16.00.
Kursen ges för följande instrumentprofiler ht 2020:
Slagverk
Träblås
Bleckblås
Elbas/Kontrabas
Stråk
Piano

Ansökan

15 april 2020 för kursstart ht 2020
ÖPPEN FÖR SEN ANSÖKAN T.O.M. 31 MAJ!

Lärare

SMI:s lärare i Ämnesdidaktik samt eventuella gästlärare.

Kursplan

Gruppundervisning (nybörjare-fortsättning), 2,5 hp