logo

Fristående kurser 20–21

Estetik och lärande – perspektiv och förhållningssätt 15 hp

mn

Kursen består av två delkurser som läses parallellt, den ena samläses med den fristående kursen Estetiska lärprocesser 1, 7,5 hp. I den andra delkursen fördjupar vi oss i teoretiska, filosofiska och demokratiska perspektiv på estetik, konstnärliga uttryck, kunskap och lärande. Stor vikt läggs vid reflektion genom skrivande. Den som tidigare läst Estetiska lärprocesser på SMI kan få motsvarande del i denna kurs tillgodoräknad.

Innehåll

  • Centrala teoribildningar om estetik och lärande
  • Filosofiska och demokratiska perspektiv på estetik och konst i relation till kunskap och lärande
  • Reflektion genom skrivande och andra gestaltningsformer
  • Kritisk granskning av egna och andras texter
  • Fördjupade litteraturstudier

Kursansvarig

Anna-Carin Ahl

Upplägg

Kvartsfart, två terminer under läsåret 2019–20, 13 fredagar och två lördagar, ramtid 9.30–16
Kursdatum höstterminen 2018: 14/9, 28/9, 5/10, 26/10, 9/11, 30/11, 14–15/12
Kursdatum vårterminen 2019: 18/1, 1-2/2, 22/2, 15/3, 5/4, 12/4, 3–4/5, 10/5

Ansökan

15 april 2019 för kursstart ht 2019. Bifoga med ansökan ett kursbevis för tidigare studier i estetiska lärprocesser på SMI.

Lärare

Anna-Carin Ahl, Annika Falthin, Maria Nordlöw, Kostas Prodromu

Kursplan

Estetik och lärande – perspektiv och förhållningssätt 15 hp