logo

Fristående kurser 20–21

Rösten som arbetsinstrument 7,5 hp

mn

Kursen vänder sig till pedagoger, föreläsare och andra med röstkrävande yrken. Den syftar till att studenten utvecklar en medvetenhet om röstergonomi samt redskap för en god röstteknik med uttrycksfullhet, volym och engagemang utifrån ett kommunikativt, hälsosamt och hållbart perspektiv

Innehåll

  • Röst- och talteknik
  • Muntlig kommunikation: berättande, läsning av text, presentationsteknik, sång
  • Kroppsmedvetenhet
  • Drama

Kursansvarig

Kristina Lund

Upplägg

Åttondelsfart, två terminer under läsåret 2020–2021,
Kursdatum för höstterminen 2020, preliminära datum: 18/9, 9/10, 6/11, 4/12
Datum för vårterminen 2021 meddelas senare

Ansökan

15 april 2020 för kursstart ht 2020.
ÖPPEN FÖR SEN ANSÖKAN T.O.M. 31 MAJ!

Lärare

Kristina Lund, Maria Nordlöw, Catherine Hansson

Kursplan

Rösten som arbetsinstrument 7,5 hp