logo

Fristående kurser 20–21

Musik och dans i förskolan 7,5 hp

mn

Kursen erbjuder verktyg för att bedriva en undervisning eller verksamhet som syftar till att utveckla barns uttrycksförmåga, framförallt genom musik och dans. Vi prövar vägar att implementera musik och dans som aktiva uttrycksformer i förskolans strävan att främja barns utveckling, lärande och skapande.

Innehåll

  • Dans, rytmik, sång och spel på trummor och andra slagverksinstrument
  • Små barns estetiska lärande
  • Upplevelse, bearbetning och gestaltning genom musik och dans
  • Användning av symboler och begrepp som rum, tid, form, mönster, antal och ordning i musik och dans
  • Självstudier i form av litteraturläsning samt dokumentation, reflektion och tillämpning av kursens innehåll i eget arbete

Kursansvarig

Anna-Carin Ahl

Upplägg

Kursdatum för höstterminen 2020, preliminära datum: 18/9, 16/10, 6/11, 4/12
Datum för vårterminen 2021 meddelas senare

Ansökan

15 april 2020 för kursstart ht 2020
ÖPPEN FÖR SEN ANSÖKAN T.O.M. 31 MAJ!

Lärare

Anna-Carin Ahl, Maria Nordlöw

Kursplan

Musik och dans i förskolan, 7,5 hp