logo

Fristående kurser 20–21

Röstfunktionen i populärmusikaliska genrer 10 hp

mn

Kursen syftar till att ge dig med högre utbildning inom sång, sångpedagogik, logonomi eller logopedi, en teoretisk kunskapsram för erfarenheter och iakttagelser om den egna och andras röster i populärmusikalisk sångrepertoar.

Innehåll

  • Föreläsningar varvas med laborationer, praktiska sångövningar och diskussioner om undervisningsmetodik
  • Några begrepp som behandlas är rösthälsa, register, stilistiska särdrag, sound m.fl.

Särskild behörighet

Kursen vänder sig till sångpedagoger, sångare, logonomer och logopeder. Dokumenterade högskolestudier inom något av dessa områden.

Kursansvarig

Karin Reveny

Upplägg

Tredjedelsfart, en termin under våren 2020, fyra kurstillfällen, fredag kl 16.00-19.30 + lördag kl 9.30–16.00
Kursdatum vårterminen 2020: 17-18/1, 14-15/2,13-14/3, 24-25/4, 8-9/5

Ansökan

15 oktober 2020 för kursstart vt 2021

Lärare

Johan Sundberg, Camilla Romedahl, Stellan Hertegård, Karin Reveny, Maria Lindberg Kransmo, Maria Odia

Kursplan

Röstfunktionen i populärmusikaliska genrer 10 hp