logo

Fristående kurser 20–21

Rytmik för dansare 5 hp 

mn

Kursen vänder sig till dansare och danspedagoger som är intresserade av att introduceras i rytmik som metod och förhållningssätt. I kursen utvecklas verktyg för att tydliggöra eller skapa upplevelse och förståelse av musik och dess byggstenar i pedagogiskt eller konstnärligt arbete där musik och dans samverkar

Innehåll

  • Metrik - puls, takt, rytm, polyrytmik
  • Musikalisk form – periodicitet, klang, melodik, harmonik
  • Improvisation
  • Självstudier i form av litteraturläsning samt reflektion och tillämpning av kursens innehåll i eget arbete

Kursansvarig

Anna-Carin Ahl

Upplägg

Sjättedelsfart, tre kurstillfällen under vt 2021 (fredag kl 15-18 & lördag kl 9.30-16.30
Kursdagar vt 2021 meddelas senare

Ansökan

15 oktober 2020 för kursstart vt 2021

Lärare

Anna-Carin Ahl, m fl

Kursplan

Rytmik för dansare 5 hp