logo

Fristående kurser 20–21

Musik och rörelse i kulturskola och grundskolans tidigare år 7,5 hp

mn

I kursen belyses olika sätt att introducera musikaliska byggstenar och verktyg för yngre barn och nybörjare. Vi prövar hur detta kan införlivas i musik- eller instrument/sång-undervisning och hur dessa verktyg kan bli användbara för elevers sammusicerande och eget skapande.

Innehåll

  • Rytmik, dans, sång och spel på trummor och andra slagverksinstrument
  • Didaktik och metodik för undervisning i stor grupp
  • Improvisation och skapande med utgångspunkt i rörelser, rytmer, toner texter och bilder.
  • Rytm, klang, dynamik och tonhöjd som byggstenar för att musicera och komponera musik.
  • Musiksymboler, bilder och tecken.
  • Självstudier i form av litteraturläsning samt dokumentation, reflektion och tillämpning av kursens innehåll i eget arbete

Kursansvarig

Anna-Carin Ahl

Upplägg

Kursdatum för höstterminen 2020, preliminära datum: 25/9, 23/10, 13/11, 11/12
Datum för vårterminen 2021 meddelas senare

Ansökan

15 april för kursstart ht 2020
ÖPPEN FÖR SEN ANSÖKAN T.O.M. 31 MAJ!

Lärare

Anna-Carin Ahl, Saga Blomberg, Maria Nordlöw

Kursplan

Inom kort