logo

Fristående kurser 20–21

Improvisationsmetodik 2,5 hp

mn

Kursen behandlar olika ingångar till improvisation och tolkningsförfaranden inom klassisk-, folk-, pop- och jazzmusik. Vi utforskar varierande sätt att improvisera i grupp och arbetar genrebrett med metoder där elever ges möjlighet att stärka sina musikaliska uttryck.

Innehåll

  • Improvisation och tolkningsförfaranden inom klassisk-, folk-, pop- och jazzmusik
  • Improvisationsmetodik

Kursansvarig

Hans Sjögren

Upplägg

Sjättedelsfart, en tioveckorsperiod under vårterminen 2020
Kursdatum vårterminen 2020, 13/3, 27/3, 24/4

Ansökan

15 oktober 2020 för kursstart vt 2021.

Lärare

Hans Sjögren, Helena Söderman

Kursplan

Improvisationsmetodik 2,5 hp