logo

Fristående kurser 18–19

Rytmik för dansare 5 hp 

mn

Kursen vänder sig till dansare och danspedagoger som är intresserade av att introduceras i rytmik som metod och förhållningssätt. I kursen utvecklas verktyg för att tydliggöra eller skapa upplevelse och förståelse av musik och dess byggstenar i pedagogiskt eller konstnärligt arbete där musik och dans samverkar

Innehåll

  • Metrik - puls, takt, rytm, polyrytmik
  • Musikalisk form – periodicitet, klang, melodik, harmonik
  • Improvisation
  • Självstudier i form av litteraturläsning samt reflektion och tillämpning av kursens innehåll i eget arbete

Kursansvarig

Anna-Carin Ahl

Upplägg

Sjättedelsfart, tre kurstillfällen under ht 2018 (fredag kl 15-18 & lördag kl 9.30-16.30)
Kursdagar vt 2020 meddelas senare

Ansökan

Senast 15 oktober 2019 för kursstart vt 2020

Lärare

Anna-Carin Ahl, m fl

Kursplan

Rytmik för dansare 5 hp