logo

Fristående kurser 21–22

Rytmik för dansare 5 hp 

mn

Kursen vänder sig till dansare och danspedagoger som är intresserade av att introduceras i rytmik som metod och förhållningssätt. I kursen utvecklas verktyg för att tydliggöra eller skapa upplevelse och förståelse av musik och dess byggstenar i pedagogiskt eller konstnärligt arbete där musik och dans samverkar

Innehåll

  • Metrik - puls, takt, rytm, polyrytmik
  • Musikalisk form – periodicitet, klang, melodik, harmonik
  • Improvisation
  • Självstudier i form av litteraturläsning samt reflektion och tillämpning av kursens innehåll i eget arbete

Särskild behörighet

Behörig till kursen är den som har grundläggande behörighet samt erfarenhet av dans i pedagogisk eller konstnärlig verksamhet. I urvalet prioriteras sökande med högre utbildning i dans eller danspedagogik samt dokumenterad undervisningserfarenhet.

Kursansvarig

Saga Blomberg

Upplägg

Sjättedelsfart, tre kurstillfällen under vt 2022 (fredag kl 16.15-19.15 och lördag kl 9.30–16.30
Kursdatum för vt 22: 11-12/3, 22-23/4 och 20-21/5

Ansökan

Anmälan sker senast 15 oktober 2020 för kursstart vt 2021.

Lärare

Saga Blomberg, Susanne Jaresand m.fl

Kursplan

Rytmik för dansare 5 hp