logo

Fristående kurser 21–22

Rytmik för dansare 5 hp 

mn

Kursen vänder sig till dansare och danspedagoger som är intresserade av att introduceras i rytmik som metod och förhållningssätt. I kursen utvecklas verktyg för att tydliggöra eller skapa upplevelse och förståelse av musik och dess byggstenar i pedagogiskt eller konstnärligt arbete där musik och dans samverkar

Innehåll

  • Metrik - puls, takt, rytm, polyrytmik
  • Musikalisk form – periodicitet, klang, melodik, harmonik
  • Improvisation
  • Självstudier i form av litteraturläsning samt reflektion och tillämpning av kursens innehåll i eget arbete

Särskild behörighet

Behörig till kursen är den som har grundläggande behörighet samt erfarenhet av dans i pedagogisk eller konstnärlig verksamhet. I urvalet prioriteras sökande med högre utbildning i dans eller danspedagogik samt dokumenterad undervisningserfarenhet.

Kursansvarig

Saga Blomberg

Upplägg

Sjättedelsfart, tre kurstillfällen under vt 2021 (fredag kl 15-18 & lördag kl 9.30-16.30
Kursdatum: 12-13/3, 23-24/4 samt 21-22/5
Beroende på hur omständigheter och rekommendationer gällande coronapandemin utvecklar sig kan de första kurstillfällena komma att genomföras på distans via Zoom.

Ansökan

Anmälan sker senast 15 oktober 2020 för kursstart vt 2021.

Lärare

Saga Blomberg, Susanne Jaresand m.fl

Kursplan

Rytmik för dansare 5 hp