logo

Fristående kurser 18–19

Estetiska lärprocesser 1, 7,5 hp

mn

Kursen vänder sig till lärare, pedagoger, arbetslag och andra som vill utveckla många varierande interaktionsstilar i sin undervisning i och genom bild, dans, drama och musik. Fokus ligger på arbetet med elevers eget skapande och förmåga att kommunicera med sin omgivning.

Innehåll

  • Praktiska övningar i bild, dans, drama och musik var för sig och i blandade arbetsformer
  • Konstarters och estetiska uttrycks metoder och gestaltningar som kunskapsvägar och verktyg i skapandet av mening och identitet hos barn och ungdomar
  • Estetiska uttryck i samverkan med andra kunskapsområden och ämnen, i den ordinarie undervisningen, på temaveckor mm
  • Självstudier i form av litteraturläsning samt dokumentation, reflektion och tillämpning av kursens innehåll i eget arbete

Kursansvarig

Anna-Carin Ahl

Upplägg

Åttondelsfart, åtta fredagar och en lördag under läsåret 2018–19, ramtid kl 9.30–16.
Kursdatum höstterminen 2018: 14/9, 5/10, 26/10, 30/11
Kursdatum vårterminen 2019: 18/1, 22/2, 5/4, 3-4/5

Ansökan

16 april 2018 för kursstart ht 2018.

Lärare

Anna-Carin Ahl, Rose-Marie Bjärskog, Maria Nordlöw, m.fl.

Kursplan

Estetiska lärprocesser 1, 7,5 hp