logo

Fristående kurser 21–22

Estetiska lärprocesser 1, 7,5 hp

mn

Kursen vänder sig till lärare, pedagoger, arbetslag och andra som vill utveckla många varierande interaktionsstilar i sin undervisning i och genom bild, dans, drama och musik. Fokus ligger på arbetet med elevers eget skapande och förmåga att kommunicera med sin omgivning.

Innehåll

  • Praktiska övningar i bild, dans, drama och musik var för sig och i blandade arbetsformer
  • Konstarters och estetiska uttrycks metoder och gestaltningar som kunskapsvägar och verktyg i skapandet av mening och identitet hos barn och ungdomar
  • Estetiska uttryck i samverkan med andra kunskapsområden och ämnen, i den ordinarie undervisningen, på temaveckor mm
  • Självstudier i form av litteraturläsning samt dokumentation, reflektion och tillämpning av kursens innehåll i eget arbete

Kursansvarig

Susanna Leijonhufvud

Upplägg

Åttondelsfart, åtta fredagar under läsåret 2021–22, ramtid kl 9.30–16
Kursdatum för ht 21: 17/9, 15/10, 12/11 samt 10/12
Kursdatum för vt 22 meddelas senare

Ansökan ÖPPEN FÖR SEN ANSÖKAN för kursstart ht 2021

Anmälan öppnar februari 2021 för kursstart ht21. Sista sökdag är 15 april 2021.

Lärare

Susanna Leijonhufvud, Maria Nordlöw, Kostas Prodromou, Anna-Carin Ahl

Kursplan

Estetiska lärprocesser 1, 7,5 hp