logo

Fristående kurser 18–19

Estetiska lärprocesser 1, 7,5 hp

mn

Kursen vänder sig till lärare, pedagoger, arbetslag och andra som vill utveckla många varierande interaktionsstilar i sin undervisning i och genom bild, dans, drama och musik. Fokus ligger på arbetet med elevers eget skapande och förmåga att kommunicera med sin omgivning.

Innehåll

  • Praktiska övningar i bild, dans, drama och musik var för sig och i blandade arbetsformer
  • Konstarters och estetiska uttrycks metoder och gestaltningar som kunskapsvägar och verktyg i skapandet av mening och identitet hos barn och ungdomar
  • Estetiska uttryck i samverkan med andra kunskapsområden och ämnen, i den ordinarie undervisningen, på temaveckor mm
  • Självstudier i form av litteraturläsning samt dokumentation, reflektion och tillämpning av kursens innehåll i eget arbete

Kursansvarig

Maria Nordlöw

Upplägg

Åttondelsfart, två terminer under läsåret 2019–20, åtta fredagar och en lördag, ramtid kl 9.30–16.
Kursdatum höstterminen 2019: 13/9, 4/10, 25/10, 29/11
Datum för vårterminen 2020 meddelas senare

Ansökan

15 april 2019 för kursstart ht 2019.

Lärare

Anna-Carin Ahl, Maria Nordlöw, Kostas Prodromou

Kursplan

Estetiska lärprocesser 1, 7,5 hp