logo

Fristående kurser 21–22

Estetiska lärprocesser 1, 7,5 hp

mn

Kursen vänder sig till lärare, pedagoger, arbetslag och andra som vill utveckla många varierande interaktionsstilar i sin undervisning i och genom bild, dans, drama och musik. Fokus ligger på arbetet med elevers eget skapande och förmåga att kommunicera med sin omgivning.

Innehåll

  • Praktiska övningar i bild, dans, drama och musik var för sig och i blandade arbetsformer
  • Konstarters och estetiska uttrycks metoder och gestaltningar som kunskapsvägar och verktyg i skapandet av mening och identitet hos barn och ungdomar
  • Estetiska uttryck i samverkan med andra kunskapsområden och ämnen, i den ordinarie undervisningen, på temaveckor mm
  • Självstudier i form av litteraturläsning samt dokumentation, reflektion och tillämpning av kursens innehåll i eget arbete

Kursansvarig

Kostas Prodromou

Upplägg

Åttondelsfart, åtta fredagar under läsåret 2021–22, ramtid kl 9.30–16
Kursdatum för ht 21: 17/9, 15/10, 12/11 samt 10/12
Kursdatum för vt 22: 28/1, 25/2, 8/4 och 20/5

Ansökan

Anmälan öppnar februari 2022 för kursstart ht 22. Sista sökdag är 15 april 2022.

Lärare

Kostas Prodromou, Susanna Leijonhufvud, Maria Nordlöw, Anna-Carin Ahl

Kursplan

Estetiska lärprocesser 1, 7,5 hp