logo

LÄRARINFORMATION

Fackombud

Sveriges Lärare - Hans Sjögren

SULF (Sveriges universitetslärarförbund) - Ulf Hellerstedt

Vision - Simon Walther

Skyddsombud

Örjan Gotensjö

Likabehandlingsombud

Kerstin Gabrielsson

Utrustningsansvarig

Örjan Gotensjö

Senast upppdaterad: 2023-04-12