tel 08-611 05 02
fax 08-611 52 61
e-post info@smi.se
postadress: Box 26 164
100 41 STOCKHOLM
se karta
SMI-Utbildningskatalog 2016

Beställ utbildningskatalog! info@smi.se

Ladda hem pdf (4 Mb)

Senast uppdaterad: 16/11/22

SENASTE NYTT

SMI söker ny ADMINISTRATIV HANDLÄGGARE

Ansök senast 2017-01-27.


På gång i Röstakademin!


LÄRARLYFTET

Nya kurser med start vt 2017


NY KATALOG 2016

Intervjuer med:

Intervjuer 2016

 

Karin Westerberg Kindgren, student i kandidatprogrammet.

Elise Einarsdotter, lärare i piano, improvisation och ensemble.

Jonas Ek student i logonomprogrammet.


SMI flyttar till Södertörns högskola hösten 2017

Läs mer


SMI hyr ut Kroumatas slagverksinstrument

Vill du bli instrumentalpedagog, sångpedagog eller logonom?

kandidat2016

Vi på SMI är stolta över att kunna erbjuda en unik utbildning som ger dig en gedigen och formell pedagogisk kompetens, med beredskap för undervisning i olika sammanhang, skolformer och uppdrag.

Som student vid SMI får du en pedagogisk, konstnärlig professionsutbildning av kompetenta och erfarna lärare. Du får undervisning som fördjupar och breddar din konstnärliga förmåga, både individuellt och i samspel med andra. Du får handledning i didaktiska kurser, i egen pedagogisk tjänstgöring samt genom anordnad verksamhetsförlagd utbildning (VFU).

Du lär dig att skriva och arrangera musik och att tillsammans med andra studenter planera och genomföra pedagogiska konstnärliga projekt. Du utbildas i ny teknik och får kännedom om aktuell forskning och nya pedagogiska rön som ger dig god beredskap inför din yrkesutövning. Efter examen har du färdigheter och förmågor att undervisa såväl individuellt som i grupp och ensemble, på olika stadier, för olika åldrar och i olika sammanhang. Du kan efter examen vid SMI komplettera din utbildning vid annat lärosäte och erhålla formell lärarbehörighet för ämnet musik i grundskola och gymnasium.

Välkommen till din utbildning vid SMI!
Vill du bli musikalartist?

musikal

SMI:s ettåriga musikalutbildning syftar till att utveckla dig mot ett arbete som självständig musikalartist med tyngdpunkt på sång, musikteaterframställning och skådespeleri.

Vi erbjuder dig en utbildning med praktisk träning samt funktionella och personliga verktyg för musikalisk och scenisk gestaltning. Vi utvecklar din sceniska säkerhet och förmåga att arbeta individuellt och i en kollektiv process, med kompetens att fatta medvetna konstnärliga beslut. Under utbildningsåret sammanställer vi en personlig portfolio som representerar dig som artist när du söker arbete eller högre utbildning.
Din utbildning på SMI håller hög kvalitet

SMI:s kandidatexamen i musikpedagogik genomgick under 2014 en kvalitetsgranskning av Universitetskanslersämbetet och ansetts hålla hög kvalitet, med bedömningen mycket hög måluppfyllelse gällande ”kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet kunskap om områdets vetenskapliga grund, kunskap om tillämpliga metoder inom området, fördjupning inom någon del av området samt orientering om aktuella forskningsfrågor.”

Vi ägnar samma omsorg åt våra övriga utbildningar och kurser. Därmed kan du vara säker på att din utbildning håller en god kvalitet, vilket också bekräftas i återkommande utvärderingar från våra studenter och avnämare.