tel 08-611 05 02
fax 08-611 52 61
e-post info@smi.se
postadress: Box 26 164
100 41 STOCKHOLM
se karta
SMI-Utbildningskatalog 2015

Beställ utbildningskatalog! info@smi.se

Ladda hem pdf (4 Mb)

Senast uppdaterad: 15/10/19

SENASTE NYTT


FRISTÅENDE KURSER

Det finns platser kvar i den fristående kursen SKAPANDE DANS 1, 10hp. Kursen är öppen för sen anmälan. Även kurserna Improvisationsmetodik, 3hp och Röstfunktionen i populärmusikaliska genrer, 10hp kan ta emot sena anmälningar i mån av plats.

RÖSTAKADEMIN

Rösten i den teatrala verkligheten – en kväll med Frej Lindqvist 21 oktober

Läs mer...


NY KATALOG 2015

Intervjuer med:

Intervjuer 2015

 

Maria Thorstensson, student i kandidatprogrammet.

Jimmy Wahlsteen, lärare i huvudinstrument, gitarr.

Sharon Dyall student i logonomprogrammet.


EXAMENSFESTIVAL 2015

22 – 23 maj

Alla konserter samlade under 2 dagar

SMI-Examen 2015

Ladda hem pdf med program och info om avgångsstudenter.


Vill du bli instrumentalpedagog, sångpedagog eller logonom?

kandidat2013

Vi på SMI är stolta över att kunna erbjuda en unik utbildning som ger dig en gedigen och formell pedagogisk kompetens, med beredskap för undervisning i olika sammanhang, skolformer och uppdrag.

Som student vid SMI får du en pedagogisk, konstnärlig professionsutbildning av kompetenta och erfarna lärare. Du får undervisning som fördjupar och breddar din konstnärliga förmåga, både individuellt och i samspel med andra. Du får handledning i didaktik- och metodikkurser, i egen pedagogisk tjänstgöring samt genom anordnad verksamhetsförlagd utbildning (VFU).

Du lär dig att skriva och arrangera musik och att tillsammans med andra studenter planera och genomföra pedagogiska konstnärliga projekt. Du utbildas i ny teknik och får kännedom om aktuell forskning och nya pedagogiska rön som ger dig god beredskap inför din yrkesutövning. Efter examen har du färdigheter och förmågor att undervisa såväl individuellt som i grupp och ensemble, på olika stadier, för olika åldrar och i olika sammanhang. Du kan efter examen vid SMI komplettera den vid annat lärosäte och erhålla formell lärarbehörighet för ämnet musik i grundskola och gymnasium.

Välkommen till din utbildning vid SMI!
Vill du bli musikalartist?

musikal

Hösten 2013 startade SMI en ettårig musikalutbildning. Utbildningens syfte är att utveckla dig till en självständig scenkonstnär genom undervisning i kärnämnena sång, musikteaterframställning och skådespeleri.

Vi erbjuder dig en utbildning med praktisk träning samt funktionella och personliga verktyg för musikalisk och scenisk gestaltning. Vi utvecklar din sceniska säkerhet och förmåga att arbeta individuellt och i en kollektiv process, med kompetens att fatta medvetna konstnärliga beslut. Under utbildningsåret sammanställer vi en personlig portfolio som representerar dig som artist när du söker arbete eller högre utbildning.

Din utbildning på SMI håller hög kvalitet

SMI:s kandidatexamen i musikpedagogik har under 2014 genomgått en kvalitetsgranskning av Universitetskanslersämbetet och ansetts hålla hög kvalitet, med bedömningen mycket hög måluppfyllelse gällande ”kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet kunskap om områdets vetenskapliga grund, kunskap om tillämpliga metoder inom området, fördjupning inom Din utbildning på SMI håller hög kvalitet någon del av området samt orientering om aktuella forskningsfrågor.”

Vi ägnar samma omsorg åt våra övriga utbildningar och kurser. Därmed kan du vara säker på att din utbildning håller en god kvalitet, vilket också bekräftas i utvärderingar från våra studenter och avnämare.