tel 08-611 05 02
fax 08-611 52 61
e-post info@smpi.se
postadress: Box 26 164
100 41 STOCKHOLM
se karta
SMI-Utbildningskatalog 2014

Beställ utbildningskatalog! info@smpi.se

Ladda hem pdf (2,4 Mb)

Senast uppdaterad: 14/11/05

SMI - högskolan med (Mycket) Hög Kvalitet!

UKÄ:s kvalitetsgranskning av kandidatprogrammet i Musikpedagogik slutade den 1:a oktober med beröm för vår verksamhet och våra studenters prestationer. Vår utbildning håller Hög Kvalitet överlag och det är vi verkligen glada för. Många av de granskade uppsatserna hade inslag av Mycket Hög Kvalitet, liksom bedömningen av "Mål 1" - kunskap och förståelse - ett resultat av en aktiv och positiv samverkan mellan studenter, lärare och högskolans ledning. SMI skall vara ”en mötesplats för pedagoger i utveckling”.

kandidat2013

 

 

Vill du bli instrumentalpedagog, sångpedagog eller logonom?

kandidat2013

Vi på SMI är stolta över att kunna erbjuda en unik utbildning som ger dig en gedigen och formell pedagogisk kompetens, med beredskap för undervisning i olika sammanhang, skolformer och uppdrag.

SMI erbjuder dig en pedagogisk, konstnärlig professionsutbildning av skickliga lärare med goda akademiska, pedagogiska och konstnärliga meriter. Du får kunskaper och metoder att undervisa såväl individuellt som i grupp och ensemble för olika stadier och åldrar. Den didaktiska och metodiska undervisningen prövar du både i din egen pedagogiska tjänstgöring och genom anordnad verksamhetsförlagd utbildning (VFU) och praktiska uppdrag.

Du lär dig att skapa arrangemang och att planera för ensemble- och grupparbeten samt konstnärligt pedagogiska projekt. Du utbildas i ny teknik och tar del av forskning och ny kunskap som ger god beredskap för din yrkesutövning. Du får möjligheter att både fördjupa och bredda din konstnärliga förmåga.

Du kan efter examen vid SMI komplettera den vid annat lärosäte och erhålla formell lärarbehörighet för ämnet musik i grundskola och gymnasium.

Välkommen till din utbildning vid SMI!


Vill du bli musikalartist?

musikal

Hösten 2013 startade SMI en ettårig musikalutbildning. Utbildningens syfte är att utveckla dig till en självständig scenkonstnär genom undervisning i kärnämnena sång, musikteaterframställning och skådespeleri.

Vi erbjuder dig en utbildning med praktisk träning samt funktionella och personliga verktyg för musikalisk och scenisk gestaltning. Vi utvecklar din sceniska säkerhet och förmåga att arbeta individuellt och i en kollektiv process, med kompetens att fatta medvetna konstnärliga beslut. Under utbildningsåret sammanställer vi en personlig portfolio som representerar dig som artist när du söker arbete eller högre utbildning.