logo

Samverkan vid SMI

Samverkan vid SMI bedrivs företrädesvis i integrerade former med SMI:s programutbildningar och fristående kursverksamheter, samt med pågående forskning.

SMI växte fram ur en nära samverkan mellan utbildning och yrkesutövning i de ämnesområden högskolan utbildar inom. Två viktiga historiska drivkrafter bidrog till skapandet av SMI som lärosäte – den kraftigt växande kommunala musikskolan och folkbildningsförbundens etablering av studiecirklar. Ur dessa två kom verklighetsanknuten pedagogiskt arbete att bli av stor betydelse för utbildningarna. Därför är en av SMI:s viktigaste grundpelare än idag, att studenter vid SMI bedriver en egen undervisning parallellt till, och integrerad med sina didaktiska studier.

Efter många år har SMI därmed återkommande samarbeten med musik- och kulturskolorna, genom att studenterna och SMI:s alumner möts och arbetar i nära anknytning till den verklighet utbildningen vid SMI bereder studenten för. Därtill kan nämnas att majoriteten av SMI:s lärare är deltidsanställda och delar sin yrkesutövning mellan SMI och annan utbildningsorganisation, som t ex kulturskola, grundskola, gymnasium, studieförbund eller annat lärosäte. Det också skapar nära former för samverkan och samarbete.

Den vanligaste formen för samarbete med andra organisationer är genom uppdragsutbildning och fortbildning, samt genom samråd och engagemang i projekt mellan olika relevanta partners. Forskning i samverkansprojekt behandlar ofta relationen mellan yrkespraktik, undervisningsformer och kompetensutveckling. Idag kan SMI erbjuda samverkan i form av bland annat:

  • projekt inom forskning och utveckling
  • kompetensutveckling och fortbildning
  • förmedling av lediga tjänster till alumner och studenter
  • förankring av idéer om examensarbete till studenter
  • anordning av symposier, seminarier och konferenser med angelägna teman
För ytterligare frågor om samverkan med SMI, kontakta rektor Ian Plaude.