logo

PERSONAL PÅ SMI 2019–20

A

Agnas, Anita
Timanställd för undervisning i accordeon och accordeonmetodik.
Ahl, Anna-Carin
Studierektor. Adjunkt. Undervisar i rytmik och estetiska lärprocesser. Ämnesföreträdare för Musik och rörelse samt Konstarter i samverkan. Ledamot i ledningsgrupp.
Ander, Owe
Docent i musikvetenskap. Lektor. Undervisar i musik- och kulturhistoria. Ledamot i forsknings- och utbildningsnämnd.
Andersson, Ditte
Timanställd för undervisning i nyckelharpa och nyckelharpametodik.

B

Bjärskog, Rose-Marie
Adjunkt. Undervisar i grundskolemetodik, didaktik, drama och estetiska lärprocesser.
Blomberg, Saga
Timanställd för undervisning i rytmik och rörelse.
Bohman, Magnus
Timanställd för undervisning i bleckblåsspel och bleckblåsmetodik. Profilansvarig för bleckblås.

C

Carlén, Björn
Timanställd för undervisning i huvudinstrument viola.

D

Danielsson-Lindqvist, Mattias
Adjunkt. Undervisar i sång och sångmetodik.
Dyall, Sharon
Timanställd för undervisning i tal.

E

Eberstein, Ann
Timanställd för undervisning i pskologi i logonomprogrammet.
Ericsdotter Nordgren, Christine
Timanställd för undervisning i fonetik i logonomprogrammet.
Einarsdotter, Elise
Timanställd för undervisning i improvisation, ensemble och piano.
Ekberg, Joakim
Timanställd för undervisning i trumset.
Eneberg, Kenneth
Pianotekniker.
Eriksson, Cattis
Studiesekreterare. Ledamot i ledningsgrupp.

F

Falthin, Annika
Fil.dr. Lektor (tjänstledigt). Undervisar i grundskolemetodik, didaktik och estetiska lärprocesser. Handledar självständigt arbete - examensuppsats. Ordförande i Forsknings- och utbildningsämnd.
Ferm Almqvist, Cecilia
Fil.dr. Professor vid Institutionen för kultur och lärande, Södertörns högskola. Adjungerad professor i musikpedagogik, inriktning specialpedagogik.Ämnesföreträdare för specialpedagogik för kulturskolan.
Fermann Huldt, Karin
Timanställd för undervisning i muntlig framställning, tal för sångare och logonom metodik och didaktik. Ämnesföreträdare för Muntlig framställning i logonomprogrammet.
Forssell, Fredrik
Utbildningsadministratör. Internationaliseringskoordinator.

G

Gabrielsson, Kerstin
Adjunkt. Profilansvarig sång. Undervisar i sång och sångmetodik.
Gotensjö, Örjan
Adjunkt. Undervisar i rock- och popgruppsensemble och sång. Skyddsombud. Ansvarig för utrustning. Ledamot i forsknings- och utbildningsnämnd.
Graune, Erik
Timanställd för undervisning i teaterhistoria.

H

Hagerman, Frans
Fil.dr. Adjungerad lärare (lektor). Undervisar i examensarbete, vetenskapsteori och forskningsmetoder. Handledar självständigt arbete - examensuppsats.
Hammarström, Sara
Timanställd för undervisning i tvärflöjt.
Hannula, Sirkka
Timanställd för undervisning i oboe.
Hansson, Catherine
Timanställd för undervisning i muntlig framställning och presentationsteknik i logonomprogrammet.
Heikkilä Einarsson, Anita
Timanställd för undervisning i textgestaltning, estetiska lärprocesser.
Hellerstedt, Ulf
Adjunkt. Undervisar i elgitarr, elgitarrmetodik och musikdata. Profilansvarig för elgitarr, ansvarig för data, hemsida och dokumentation. Ledamot i ledningsgrupp. Suppleant i forsknings- och utbildningsnämnd.
Hellgren, Lennart
Pianotekniker.
Hilding, Sara
Timanställd för undervisning i Praktisk retorik.
Hofsten, Cecilia
Timanställd för undervisning i rytmik samt sång- och danslek.
Holdar, Anders
Adjunkt. Undervisar i slagverk, slagverksmetodik och ensemble. Profilansvarig för slagverk. Suppleant i SMI:s styrelse.

J

Johanesson, Jacob
Timanställd för handledning i verksamhetsförlagd utbildning, profil slagverk.
Johnson, Pal
Adjungerad Adjunkt. Undervisar i elbas, elbasmetodik, kontrabas och kontrabasmetodik. Profilansvarig för el- och kontrabas.

K

L

Lejonhufvud, Susanna
Fil.dr. Adjungerad lärare (lektor). Undervisar i pedagogik. Handledar självständigt arbete - examensuppsats i musikpedogog- och logonomiprogrammen.
Liavor, Ulrica
Adjunkt. Undervisar i körledning och röstyoga.
Lidström, Lena
Timanställd för undervisning i pianometodik.
Lindberg, Olle
Adjunkt.Undervisar gehör och arrangering.
Lund, Kristina
Adjunkt. Utbildningsledare för logonomprogrammet. Undervisar i röst- och talmetodik, tal samt ledarskap och kommunikation. Utbildningsansvar Fristående kurser. Ledamot i forsknings- och utbildningsnämnd och ledningsgrupp.
Löfvenius, Stefan
Adjunkt. Undervisar i gitarr och gitarrmetodik. Profilansvarig för gitarr.

M

Malm, Maja
Timanställd för undervisning i musikalmetodik.
Martin, Lars
Timanställd för undervisning i gitarr och gitarrmetodik.
Melander, Lotta
Timanställd för undervisning i basal kroppskännedom i logonomprogrammet.

N

Nilsson, Ylva
Profilansvarig för stråk. Timanställd för undervisning i cello och cellometodik.
Nordlöw, Maria
Adjunkt. Undervisar i skapande dans, drama, labanteknik, kroppsmedvetenhet, estetiska lärprocesser samt gestaltning och kommunikation.
Nyström, Ann-Kristin
Timanställd för undervisning i kroppslig medvetenhet och gestaltning i logonomprogrammet.
Nätterlund, Peter
Adjunkt. Undervisar i gehör, arrangering och musikteorimetodik. Ämnesföreträdare musikaliska hantverk.

P

Palmqvist, Bengt-Olov
Professor emeritus i musikpedagogik med inriktning musikteori.
Paulsson, Anders
Timanställd för undervisning i saxofon, saxofonmetodik och ensemble.
Persson, Mats
Timanställd för undervisning i piano metodik, nutida ensemble och nutida piano.
Plaude, Ian
Rektor.

R

Reveny, Karin
Timanställd för undervisning i Röstfunktionen i populärmusikaliska genrer.
Rise, Elin
Timanställd för undervisning i barnsångmetodik.
Romedahl, Camilla
Logoped. Timanställd för undervisning i röstens anatomi och fysiologi samt fonetik.
Rydh, Helena
Timanställd för undervisning i Rösten i sång och tal.

S

Sahlin, Joel
Timanställd för undervisning i stålsträngad gitarr.
Sandström, Ola
Timanställd för undervisning i gitarrmetodik, ackompanjemang och samspel.
Schlyter, Michael
Timanställd för undervisning i klarinettspel och träblåsmetodik. Profilansvarig för träblås.
Sjögren, Hans
Adjunkt. Undervisar i piano, pianometodik, synt och ensemble, improvisationsmetodik. Ledamot i forsknings- och utbildningsnämnd. Profilansvarig för piano.
Sjögren, Maria
Timanställd för undervisning i ergonomi och basal kroppskännedom.
Sundberg, Johan
Timanställd för undervisning i röstens funktion och röstakustik. Professor emeritus i musikakustik på KTH.
Söderman, Helena
Adjunkt. Undervisar i ensembleledning, flöjtspel och flöjtmetodik. Utbildningsledare för musikpedagogprogrammet, inriktning instrument/sång. Ledamot i ledningsgrupp och Forsknings- och utbildningsnämnd.

T

Thalén, Margareta
Lektor emerita i logonomi.
Thorgersen, Ketil
Fil.dr. Lektor. Undervisar i kurserna Pedagogik, Vetenskapsteori och forskningsmetoder samt Självständigt arbete - Examensuppsats, även som kursansvarig, handledare och examinator. Ledamot i forsknings- och utbildningsnämnd. Ledamot i styrelsen.
Thyrén David
Fil.dr. Undervisar i musik- och kulturhistoria.

W–Ö

Wahlström, Maria
Fil.dr. Timanställd för undervisning i litteraturhistoria.
Walther, Simon
Lokaltekniker.
Wirkkala-Malmqvist, Päivikki
Timanställd för undervisning i violin och stråkmetodik.

A|B|C|D|E|F
G|H|I|J|K|L
M|N|O|P|Q|R
S|T|U|V|W|X
Y|Z|Å|Ä|Ö