logo

PERSONAL PÅ SMI 2023–24

A

Agnas, Anita
Timanställd för undervisning i accordeon och accordeonmetodik.
Ahl, Anna-Carin
Studierektor. Ledamot i ledningsgrupp.
Ander, Owe
Docent i musikvetenskap. Lektor. Undervisar i musik- och kulturhistoria. Ledamot i forsknings- och utbildningsnämnd. Ledamot i biblioteksråd.
Anterot, Joakim
Adjunkt. Undervisar i slagverk, slagverksmetodik och ensemble. Profilansvarig för slagverk.

B

Backman-Bister, Anna
Timanställd för undervisning i inkluderande musikdidaktik och specialpedagogik.
Blomberg, Saga
Timanställd för undervisning i rytmik och rörelse. Kursansvar fristående kurs Musik och rörelse i kulturskola och grundskolans tidigare år.
Bohman, Magnus
Timanställd för undervisning i bleckblåsspel och bleckblåsmetodik samt kammarmusik. Profilansvarig för bleckblås.
Börjeson, Björn
Timanställd för undervisning i musikskapande och musikproduktion.
Briggert, Johan
Timanställd för undervisning i musikalmetodik.

D

Danielsson-Lindqvist, Mattias
Adjunkt. Undervisar i sång och sångmetodik.
Dyall, Sharon
Timanställd för undervisning i tal.

E

Eberstein, Ann
Timanställd för undervisning i psykologi i logonomprogrammet.
Einarsdotter, Elise
Timanställd för undervisning i improvisation, ensemble och piano.
Ekberg, Joakim
Timanställd för undervisning i trumset.
Ellerstedt, Jakob
Timanställd för undervisning i Digitala verktyg och Syntkännedom.
Engberg, Gudrun
Timanställd för undervisning i rörelse och rytmik.
Ericsdotter Nordgren, Christine
Timanställd för undervisning i fonetik. Ledamot i forsknings- och utbildningsnämnd.
Eriksson, Cattis
Studiesekreterare. Ledamot i ledningsgrupp.

F

Falthin, Josefin
Adjunkt. Undervisar i låtskrivande och musikskapande metodik, gehör, arrangering och musiklära. Ledamot i forsknings och utbildningsnämnd.
Ferm Almqvist, Cecilia
Fil.dr. Professor vid Institutionen för kultur och lärande, Södertörns högskola. Adjungerad professor i musikpedagogik, inriktning specialpedagogik.Ämnesföreträdare för specialpedagogik för kulturskolan.
Forssell, Fredrik
Utbildningsadministratör. Internationaliseringskoordinator.
Freiman, Samuel
Pianotekniker

G

Gabrielsson, Kerstin
Adjunkt. Profilansvarig sång. Undervisar i sång och sångmetodik.
Gotensjö, Örjan
Adjunkt. Undervisar i rock- och popgruppsensemble och sång. Skyddsombud. Ansvarig för utrustning. Ledamot i forsknings- och utbildningsnämnd.

H

Hammarberg, Erika
Adjunkt. Undervisar i gehor och arrangering. Suppleant i SMI:s styrelse.
Hansson, Catherine
Timanställd för undervisning i muntlig framställning och presentationsteknik i logonomprogrammet.
Hellerstedt, Ulf
Adjunkt. Undervisar i elgitarr och elgitarrmetodik. Profilansvarig för elgitarr, ansvarig för grafisk produktion, hemsida och dokumentation. Ledamot i ledningsgrupp.
Hillgren, Adam
Timanställd för undervisning i röstens anatomi och fysiologi samt fonetik.
Holdar, Anders
Adjunkt. Timanställd för undervisning i slagverksmetodik. Suppleant i SMI:s styrelse.

J

Johansson, Andreas
Vikarierande lokaltekniker 2023–24.
Johnson, Pal
Adjungerad Adjunkt. Undervisar i elbas, elbasmetodik, kontrabas och kontrabasmetodik. Profilansvarig för el- och kontrabas.

L

Lejonhufvud, Susanna
Lektor. Undervisar i pedagogik. Handleder och examinerar självständigt arbete - examensuppsats i musikpedogog- och logonomiprogrammen. Kursansvarig Pedagogik och Självständigt arbete. Ledamot i SMI:s Styrelse, suppleant i forsknings och utbildningsnämnd.
Liavor, Ulrica
Adjunkt. Undervisar i körledning och röstyoga.
Lidström, Lena
Timanställd för undervisning i pianometodik.
Lindberg, Olle
Adjunkt. Undervisar gehör och arrangering. Ämnesansvar musikaliska hantverk.
Lund, Kristina
Timanställd för undervisning i pedagogik.

M

Marklund, Hedvig
Timanställd för undervisning i instrumentkännedom oboe.
Martin, Lars
Adjunkt. Undervisar i gitarr och gitarrmetodik. Profilansvarig för gitarr.
Mathiesen, Stefan
Timanställd för undervisning i saxofon och saxofonmetodik.
Melander, Lotta
Timanställd. Undervisar i basal kroppskännedom i Logonomprogrammet.
Murga, Paulo
Timanställd för undervisning i disc-jockey (dj) -produktion och- produktionsmetodik.
Müller, Claudia
Timanställd. Undervisar i blockflöjt och blockfljtsmetodik.

N

Nilsson, Ylva
Profilansvarig för stråk. Timanställd för undervisning i cello och cellometodik.
Nordlöw, Maria
Adjunkt. Undervisar i skapande dans, drama, labanteknik, kroppsmedvetenhet, estetiska lärprocesser samt gestaltning och kommunikation. Ledamot i forsknings- och utbildningsnämnd
Nyberg, Johan
Timanställd. Undervisar i kursen Självständigt arbete.

P

Palmqvist, Bengt-Olov
Professor emeritus i musikalisk hantverk.
Paulsson, Anders
Timanställd för undervisning i saxofon, saxofonmetodik och ensemble.
Petersson, Pernilla
Timanställd för undervisning i fagott.
Plaude, Ian
Rektor.
Prodromou, Kostas
Timanställd. Undervisar i och är kursansvarig för estetiska lärprocesser.

R

Reveny, Karin
Timanställd för undervisning i röst. Kursanasvarig för fristående kursen Röstfunktionen i populärmusikaliska genrer.
Rise, Elin
Timanställd för undervisning i barnsångmetodik.
Rosén, Anna
Timanställd. Undervisar och har kursansvar för fristående kurser Projektledning i kulturskola och Körsång och språkutveckling. Utbildningsansvar Fristående kurser.
Rydh, Helena
Timanställd för undervisning i Rösten i sång och tal.

S

Sandström, Ola
Timanställd för undervisning i gitarrmetodik, ackompanjemang och samspel, musikskapande och låtskrivande.
Sjögren, Hans
Adjunkt. Undervisar i piano, pianometodik, synt och ensemble, improvisationsmetodik. Ledamot i forsknings- och utbildningsnämnd. Profilansvarig för piano.
Sjögren, Maria
Timanställd för undervisning i ergonomi och basal kroppskännedom.
Skantze, Alexander
Timanställd för undervisning i litteratur- och teaterhistoria.
Sundberg, Johan
Timanställd för undervisning i röstens funktion och röstakustik. Professor emeritus i musikakustik på KTH.
Söderman Sivsdotter, Helena
Adjunkt. Undervisar i ensembleledning, flöjtspel och flöjtmetodik. Utbildningsledare för musikpedagogprogrammet, inriktning instrument/sång. Profilansvarig för träblås. Ledamot i ledningsgrupp och Forsknings- och utbildningsnämnd.

T

Thalén, Margareta
Lektor emerita i logonomi.
Thersthol, Lisen
Pianotekniker.
Thorgersen, Ketil
Fil.dr. Lektor. Undervisar i kurserna Pedagogik, Vetenskapsteori och forskningsmetoder samt Självständigt arbete - Examensuppsats, som handledare och examinator. Ledamot i forsknings- och utbildningsnämnd. Ledamot i styrelsen.
Thun, Mikael
Timanställd för undervisning i klarinett och klarinettmetodik.
Thyrén David
Fil.dr. Undervisar i musik- och kulturhistoria.
Török, Agnes
Timanställd för undervisning i Scenisk poesi och berättande.

W–Ö

Walther, Simon
Lokaltekniker (föräldraledig 2023–24).
Wirkkala-Malmqvist, Päivikki
Lektor. Undervisar i violin och stråkmetodik.
Wittmark, Madeleine
Timanställd. Undervisar i rytmik och rörelse.
Zettersten, Ulrika
Timanställd för undervisning i Praktisk retorik.

Senast upppdaterad: 2023-10-17

A| B| C| D| E| F
G| H| I| J| K| L
M| N| O| P| Q| R
S| T| U| V| W–Ö