logo

PERSONAL PÅ SMI 2020–21

A

Ahl, Anna-Carin
Studierektor. Ledamot i ledningsgrupp.
Al Khatib, Ahmad
Timanställd för undervisning i oud och oudmetodik.
Ander, Owe
Docent i musikvetenskap. Lektor. Undervisar i musik- och kulturhistoria. Ledamot i forsknings- och utbildningsnämnd. Ledamot i biblioteksråd.

B

Bjärskog, Rose-Marie
Adjunkt. Undervisar i grundskolemetodik, didaktik, drama och estetiska lärprocesser.
Blomberg, Saga
Timanställd för undervisning i rytmik och rörelse. Kursansvar fristående kurs Musik och rörelse i kulturskola och grundskolans tidigare år.
Bohman, Magnus
Timanställd för undervisning i bleckblåsspel och bleckblåsmetodik samt kammarmusik. Profilansvarig för bleckblås.
Björn Börjeson
Timanställd för undervisning i musikskapande och musikproduktion.

C

Colt, Cilla
Timanställd för undervisning i musik och dans i förskolan.
Agnas, Anita
Timanställd för undervisning i accordeon och accordeonmetodik.
Czarnecki Plaude, Aleksandra
Timanställd för undervisning i kroppslig medvetenhet och gestaltning. Lektors behörighet.

D

Danielsson-Lindqvist, Mattias
Adjunkt. Undervisar i sång och sångmetodik.
Dyall, Sharon
Timanställd för undervisning i tal.

E

Einarsdotter, Elise
Timanställd för undervisning i improvisation, ensemble och piano.
Ekberg, Joakim
Timanställd för undervisning i trumset.
Ekerstam, Pär
Timanställd för undervisning i trumset.
Eneberg, Kenneth
Pianotekniker.
Eriksson, Cattis
Studiesekreterare. Ledamot i ledningsgrupp.

F

Falthin, Josefin
Adjunkt. Undervisar i låtskrivande och musikskapande metodik, gehör, arrangering och musiklära.
Ferm Almqvist, Cecilia
Fil.dr. Professor vid Institutionen för kultur och lärande, Södertörns högskola. Adjungerad professor i musikpedagogik, inriktning specialpedagogik.Ämnesföreträdare för specialpedagogik för kulturskolan.
Forssell, Fredrik
Utbildningsadministratör. Internationaliseringskoordinator.

G

Gabrielsson, Kerstin
Adjunkt. Profilansvarig sång. Undervisar i sång och sångmetodik.
Gotensjö, Örjan
Adjunkt. Undervisar i rock- och popgruppsensemble och sång. Skyddsombud. Ansvarig för utrustning. Ledamot i forsknings- och utbildningsnämnd.

H

Hammarström, Sara
Timanställd för undervisning i tvärflöjt.
Hannula, Sirkka
Timanställd för undervisning i oboe.
Hansson, Catherine
Timanställd för undervisning i muntlig framställning och presentationsteknik i logonomprogrammet.
Heikkilä Einarsson, Anita
Timanställd för undervisning i textgestaltning, estetiska lärprocesser.
Hellerstedt, Ulf
Adjunkt. Undervisar i elgitarr, elgitarrmetodik och musikdata. Profilansvarig för elgitarr, ansvarig för data, hemsida och dokumentation. Ledamot i ledningsgrupp. Suppleant i forsknings- och utbildningsnämnd.
Hellgren, Lennart
Pianotekniker.
Hilding, Sara
Timanställd för undervisning i Praktisk retorik.
Holdar, Anders
Adjunkt. Undervisar i slagverk, slagverksmetodik och ensemble. Profilansvarig för slagverk. Suppleant i SMI:s styrelse.

J

Jakobsson, Carl
Timanställd för undervisning i tuba.
Johanesson, Jacob
Timanställd för handledning i verksamhetsförlagd utbildning, profil slagverk.
Johnson, Pal
Adjungerad Adjunkt. Undervisar i elbas, elbasmetodik, kontrabas och kontrabasmetodik. Profilansvarig för el- och kontrabas.

K

L

Lejonhufvud, Susanna
Fil.dr. Biträdande lektor. Undervisar i pedagogik. Handledar och examinerar självständigt arbete - examensuppsats i musikpedogog- och logonomiprogrammen. Kursansvarig Pedagogik och Självständigt arbete. Kursansvarig fristående kurs Estetiska lärprocesser.
Liavor, Ulrica
Adjunkt. Undervisar i körledning och röstyoga.
Lidström, Lena
Timanställd för undervisning i pianometodik.
Lindberg, Olle
Adjunkt. Undervisar gehör och arrangering. Ämnesansvar musikaliska hantverk.
Lund, Kristina
Adjunkt. Utbildningsledare för logonomprogrammet. Undervisar i röst- och talmetodik, tal samt ledarskap och kommunikation. Utbildningsansvar Fristående kurser. Ledamot i forsknings- och utbildningsnämnd och ledningsgrupp.

M

Malm, Tobias
Timanställd för undervisning i i ensemblespel och ensembledidaktik. Handledar och examinerar självständiga arbeten.
Martin, Lars
Adjunkt. Undervisar i gitarr och gitarrmetodik. Profilansvarig för gitarr.
Myhr, David
Lektor i musikproduktion. Profilansvarig musikskapande. Ämnesanasvarig musikskapande. Undervisar i musikproduktion och låtskrivande.

N

Nilsson, Ylva
Profilansvarig för stråk. Timanställd för undervisning i cello och cellometodik.
Nordlöw, Maria
Adjunkt. Undervisar i skapande dans, drama, labanteknik, kroppsmedvetenhet, estetiska lärprocesser samt gestaltning och kommunikation.
Nätterlund, Peter
Adjunkt. Undervisar i gehör, arrangering och musikteorimetodik.

P

Paulsson, Anders
Timanställd för undervisning i saxofon, saxofonmetodik och ensemble.
Petersson, Pernilla
Timanställd för undervisning i fagott.
Plaude, Ian
Rektor.

R

Reppen, Camilla
Timanställd för undervisning i konstnärliga processer. Kursansvarig konstarter i samverkan. Dansare, danspedagog
Reveny, Karin
Timanställd för undervisning i röst. Kursanasvarig för fristående kursen Röstfunktionen i populärmusikaliska genrer.
Rise, Elin
Timanställd för undervisning i barnsångmetodik.
Romedahl, Camilla
Logoped. Timanställd för undervisning i röstens anatomi och fysiologi samt fonetik.
Rydh, Helena
Timanställd för undervisning i Rösten i sång och tal.

S

Sandström, Ola
Timanställd för undervisning i gitarrmetodik, ackompanjemang och samspel, musikskapande och låtskrivande.
Schlyter, Michael
Timanställd för undervisning i klarinettspel och träblåsmetodik. Profilansvarig för träblås.
Sjögren, Hans
Adjunkt. Undervisar i piano, pianometodik, synt och ensemble, improvisationsmetodik. Ledamot i forsknings- och utbildningsnämnd. Profilansvarig för piano.
Sjögren, Maria
Timanställd för undervisning i ergonomi och basal kroppskännedom.
Sundberg, Johan
Timanställd för undervisning i röstens funktion och röstakustik. Professor emeritus i musikakustik på KTH.
Söderman, Helena
Adjunkt. Undervisar i ensembleledning, flöjtspel och flöjtmetodik. Utbildningsledare för musikpedagogprogrammet, inriktning instrument/sång. Ledamot i ledningsgrupp och Forsknings- och utbildningsnämnd.

T

Thalén, Margareta
Lektor emerita i logonomi.
Thorgersen, Ketil
Fil.dr. Lektor. Undervisar i kurserna Pedagogik, Vetenskapsteori och forskningsmetoder samt Självständigt arbete - Examensuppsats, som handledare och examinator. Ledamot i forsknings- och utbildningsnämnd. Ledamot i styrelsen.
Thyrén David
Fil.dr. Undervisar i musik- och kulturhistoria.

W–Ö

Walther, Simon
Lokaltekniker.
Wirkkala-Malmqvist, Päivikki
Lektor. Undervisar i violin och stråkmetodik.

A|B|C|D|E|F
G|H|I|J|K|L
M|N|O|P|Q|R
S|T|U|V|W|X
Y|Z|Å|Ä|Ö