logo

Fristående kurser 16–17

Skapande dans 1 10 hp

mn

Kursen ger kunskaper i danspedagogik med inriktning på skapande dans och dans som konstform. Kursens huvudsakliga syfte är att deltagarna ska tillägna sig koreografiska redskap som främjar elevers skapande och utforskande förmågor i dans. Praktiska övningar i dansimprovisation och komposition varvas med impuls- och inspirationsmaterial. Kursinnehållet skall under kursens gång prövas i egen undervisning/ verksamhet med elever. Dessutom tillkommer litteraturstudier, reflektioner kopplade till litteratur och praktik, samt dokumentation. Kursen syftar till att stärka och ge verktyg till lärare och pedagoger inom olika skolformer och verksamheter som undervisar i dans eller vill börja använda dansen i pedagogiska och konstnärliga sammanhang.

Innehåll

  • Kroppen, som instrument och uttrycksmedel
  • Rummet, som skapande plats i den sceniska gestaltningen
  • Tid och kraft, som dynamiska hjälpmedel
  • Gruppen, som koreografisk möjlighet

Kursansvarig

Maria Nordlöw

Upplägg

Tredjedelsfart, torsdagar och fredagar (totalt tio dagar, 3 torsdagar och 7 fredagar) under en termin, ht 2017 respektive vt 2018, ramtid kl 9:30-16
Kursdatum höstterminen 2017: 25/8, 7-8/9, 22/9, 5-6/10, 20/10, 17/11, 30/11-1/12
Kursdatum vårterminen 2018: 25/1, 8-9/2, 22/2, 8/3, 22/3, 19-20/4, 3-4/5

Ansökan

Senast 15 april, respektive 15 oktober 2017 ÖPPEN FÖR SEN ANSÖKAN

Lärare

Maria Nordlöw

Kursplan

Skapande dans 1 10 hp