logo

Fristående kurser 18–19

Rösten som arbetsinstrument 7,5 hp

mn

Kursen vänder sig till pedagoger, föreläsare och andra med röstkrävande yrken. Den syftar till att studenten utvecklar en medvetenhet om röstergonomi samt redskap för en god röstteknik med uttrycksfullhet, volym och engagemang utifrån ett kommunikativt, hälsosamt och hållbart perspektiv

Innehåll

  • Röst- och talteknik
  • Muntlig kommunikation: berättande, läsning av text, presentationsteknik, sång
  • Kroppsmedvetenhet
  • Drama

Kursansvarig

Kristina Lund

Upplägg

Åttondelsfart, två terminer under läsåret 2019–2020, åtta fredagar, ramtid kl 9.30–16.
Kursdatum höstterminen 2019: 27/9, 11/10, 8/11, 6/12
Datum för vårterminen 2020 meddelas senare

Ansökan

15 april 2020 för kursstart ht 2020.

Lärare

Kristina Lund, Maria Nordlöw, Catherine Hansson m fl

Kursplan

Rösten som arbetsinstrument 7,5 hp