logo

Fristående kurser 21–22

Rösten som arbetsinstrument 7,5 hp

mn

Kursen vänder sig till pedagoger, föreläsare och andra med röstkrävande yrken. Den syftar till att studenten utvecklar en medvetenhet om röstergonomi samt redskap för en god röstteknik med uttrycksfullhet, volym och engagemang utifrån ett kommunikativt, hälsosamt och hållbart perspektiv

Innehåll

  • Röst- och talteknik
  • Muntlig kommunikation: berättande, läsning av text, presentationsteknik, sång
  • Kroppsmedvetenhet
  • Drama

Kursansvarig

Kristina Lund

Upplägg

Åttondelsfart, åtta fredagar under läsåret 2021–22, ramtid kl 9.30–16
Kursdatum för ht 21: 15/10 29/10, 19/11, 17/12
Kursdatum för vt 22: 21/1, 11/2, 11/3 och 8/4

Ansökan

Anmälan öppnar februari 2022 för kursstart ht22. Sista sökdag är 15 april 2022.

Lärare

Kristina Lund, Maria Nordlöw, Catherine Hansson

Kursplan

Rösten som arbetsinstrument 7,5 hp