logo

Fristående kurser 22–23

Rösten som arbetsinstrument 7,5 hp

mn

Kursen vänder sig till pedagoger, föreläsare och andra med röstkrävande yrken. Den syftar till att studenten utvecklar en medvetenhet om röstergonomi samt redskap för en god röstteknik med uttrycksfullhet, volym och engagemang utifrån ett kommunikativt, hälsosamt och hållbart perspektiv

Innehåll

  • Röst- och talteknik
  • Muntlig kommunikation: berättande, läsning av text, presentationsteknik, sång
  • Kroppsmedvetenhet
  • Drama

Kursansvarig

Kristina Lund

Upplägg

25% studietakt en termin åtta fredagar, ramtid 9.30-16.00
Kursdatum: 20/1, 3/2, 17/2, 10/3, 24/3, 31/3 28/4, 12/5

Ansökan ÖPPEN FÖR SEN ANSÖKAN

Anmälan senast 15 oktober 2022 för kursstart vt23

Lärare

Kristina Lund, Maria Nordlöw, Catherine Hansson

Kursplan

Rösten som arbetsinstrument 7,5 hp