logo

Fristående kurser 16–17

Rösten som arbetsinstrument 7,5 hp

mn

Kursen vänder sig till pedagoger, föreläsare och andra med röstkrävande yrken. Den syftar till att studenten utvecklar en medvetenhet om röstergonomi samt redskap för en god röstteknik med uttrycksfullhet, volym och engagemang utifrån ett kommunikativt, hälsosamt och hållbart perspektiv

Innehåll

  • Röst- och talteknik
  • Muntlig kommunikation: berättande, läsning av text, presentationsteknik, sång
  • Kroppsmedvetenhet
  • Drama

Kursansvarig

Kristina Lund

Upplägg

Åttondelsfart, åtta fredagar under läsåret 2017–18, ramtid kl 9.30–16.
Kursdatum höstterminen 2017: 15/9, 29/9, 20/10, 24/11
Kursdatum vårterminen 2018: 12/1, 9/2, 9/3, 13/4

Ansökan

Senast 15 april 2017

Lärare

Kristina Lund

Kursplan

Rösten som arbetsinstrument 7,5 hp