logo

Fristående kurser 19–20

Koreografi, kropp och identitet – skapande dans 10 hp

mn

Kursen ger kunskaper i danspedagogik med inriktning på skapande dans och dans som konstform. Kursens huvudsakliga syfte är att deltagarna tillägnar sig koreografiska redskap som främjar elevers skapande och utforskande förmågor i dans. Praktiska övningar i dansimprovisation och komposition varvas med impuls- och inspirationsmaterial. Kursinnehållet skall under kursens gång prövas i egen undervisning/verksamhet. Dessutom tillkommer litteraturstudier, reflektioner kopplade till litteratur och praktik, samt dokumentation.

Behörig till kursen är den som har grundläggande behörighet för högskolestudier samt dokumenterad erfarenhet av dans i pedagogisk eller konstnärlig verksamhet. För tillträde till kursen gäller också godkänt resultat i den fristående kursen Skapande dans 2 – dans i samverkan med andra kunskapsområden, 10 hp samt minst fem års regelbunden dansträning.

Kursen är en fortsättning och fördjupning av kursinnehållet i kurserna Skapande dans 1 och Skapande dans 2 och hade tidigare kursnamnet Skapande dans 3 – kropp, identitet och hälsa.

Innehåll

  • Dansövningar med inriktning på teknik, dansimprovisation och danskomposition
  • Fördjupning av dansen som konstnärligt uttryck och kommunikationsmedel
  • Koreografisk form och partitur
  • Ett utforskande av begreppen kropp och identitet med hjälp av koreografiska verktyg
  • En belysning av hur olika styrdokument behandlar aspekter av kropp, identitetsskapande och hälsa
  • Ledarskap med anpassning till olika grupper och individers behov

Kursansvarig

Maria Nordlöw

Upplägg

Tredjedelsfart, tio dagar (torsdagar och fredagar) under en termin, ramtid 9.30–16 Kursdatum vårterminen 2019: 17/1, 31/1, 14–15/2, 14/3, 28/3, 11/4, 2/5, 16–17/5

Ansökan

15 april 2020 för kursstart ht 2020.

Lärare

Maria Nordlöw

Kursplan

Koreografi, kropp och identitet – skapande dans, 10 hp