logo

Fristående kurser 16–17

Skapande dans 3 – Kropp, identitet och hälsa 10 hp

mn

Kursen ger kunskaper i danspedagogik med inriktning på skapande dans och dans som konstform. Kursens huvudsakliga syfte är att deltagarna ska tillägna sig koreografiska redskap som främjar elevers skapande och utforskande förmågor i dans. Praktiska övningar i dansimprovisation och komposition varvas med impuls- och inspirationsmaterial. Kursinnehållet skall under kursens gång prövas i egen undervisning/ verksamhet med elever. Dessutom tillkommer litteraturstudier, reflektioner kopplade till litteratur och praktik, samt dokumentation.

Kursen är en uppföljnings- och fördjupningskurs av Skapande dans 2. Kursen syftar till att ge redskap till lärare och pedagoger att forma en danspedagogisk verksamhet som främjar hälsa samt stärker självkänsla och identitetsskapande hos elever.

Innehåll

  • Hälsa och identitetsskapande kopplat till kropp och dans
  • Fördjupad användning av dansen som personligt uttryck och konstnärlig kommunikation

Kursansvarig

Maria Nordlöw

Upplägg

Tredjedelsfart, torsdagar och fredagar (totalt tio dagar) under en termin ht 2018, ramtid kl 9–16

Ansökan

Senast 15 april 2018

Lärare

Maria Nordlöw

Kursplan

Skapande dans 3 – Kropp, identitet och hälsa 10 hp