logo

Fristående kurser 21–22

Koreografi, kropp och identitet – skapande dans 10 hp

mn

Kursen ger kunskaper i danspedagogik med inriktning på skapande dans och dans som konstform. Kursens huvudsakliga syfte är att deltagarna tillägnar sig koreografiska redskap som främjar elevers skapande och utforskande förmågor i dans. Praktiska övningar i dansimprovisation och komposition varvas med impuls- och inspirationsmaterial. Kursinnehållet skall under kursens gång prövas i egen undervisning/verksamhet. Dessutom tillkommer litteraturstudier, reflektioner kopplade till litteratur och praktik, samt dokumentation.

Kursen är en fortsättning och fördjupning av kursinnehållet i kurserna Skapande dans 1 och Skapande dans 2 och hade tidigare kursnamnet Skapande dans 3 – kropp, identitet och hälsa.

Innehåll

  • Dansövningar med inriktning på teknik, dansimprovisation och danskomposition
  • Fördjupning av dansen som konstnärligt uttryck och kommunikationsmedel
  • Koreografisk form och partitur
  • Ett utforskande av begreppen kropp och identitet med hjälp av koreografiska verktyg
  • En belysning av hur olika styrdokument behandlar aspekter av kropp, identitetsskapande och hälsa
  • Ledarskap med anpassning till olika grupper och individers behov

Särskild behörighet

Behörig till kursen är den som har grundläggande behörighet för högskolestudier samt dokumenterad erfarenhet av dans i pedagogisk eller konstnärlig verksamhet. För tillträde till kursen gäller också godkänt resultat i den fristående kursen Skapande dans 2 – dans i samverkan med andra kunskapsområden, 10 hp samt minst fem års regelbunden dansträning.

Kursansvarig

Maria Nordlöw

Upplägg

Kursdatum för höstterminen 2020, preliminära datum: 10/9, 24/9, 8/10, 22–23/10, 12–13/11, 26/11, 10–11/12

Ansökan

Anmälan öppnar februari 2021 för kursstart ht21. Sista sökdag är 15 april 2021.

Lärare

Maria Nordlöw

Kursplan

Koreografi, kropp och identitet – skapande dans, 10 hp