logo

Fristående kurser 21–22

Koreografi, kropp och identitet – skapande dans 10 hp

mn

Kursen ger kunskaper i danspedagogik med inriktning på skapande dans och dans som konstform. Kursens huvudsakliga syfte är att deltagarna tillägnar sig koreografiska redskap som främjar elevers skapande och utforskande förmågor i dans. Praktiska övningar i dansimprovisation och komposition varvas med impuls- och inspirationsmaterial. Kursinnehållet skall under kursens gång prövas i egen undervisning/verksamhet. Dessutom tillkommer litteraturstudier, reflektioner kopplade till litteratur och praktik, samt dokumentation.

Kursen är en fortsättning och fördjupning av kursinnehållet i kurserna Skapande dans 1 och Skapande dans 2 och hade tidigare kursnamnet Skapande dans 3 – kropp, identitet och hälsa.

Innehåll

  • Dansövningar med inriktning på teknik, dansimprovisation och danskomposition
  • Fördjupning av dansen som konstnärligt uttryck och kommunikationsmedel
  • Koreografisk form och partitur
  • Ett utforskande av begreppen kropp och identitet med hjälp av koreografiska verktyg
  • En belysning av hur olika styrdokument behandlar aspekter av kropp, identitetsskapande och hälsa
  • Ledarskap med anpassning till olika grupper och individers behov

Särskild behörighet

Behörig till kursen är den som har grundläggande behörighet för högskolestudier samt dokumenterad erfarenhet av dans i pedagogisk eller konstnärlig verksamhet. För tillträde till kursen gäller också godkänt resultat i den fristående kursen Skapande dans 2 – dans i samverkan med andra kunskapsområden, 10 hp samt minst fem års regelbunden dansträning.

Kursansvarig

Maria Nordlöw

Upplägg

Tredjedelsfart, torsdagar och fredagar, totalt tio dagar under en termin. Ramtid kl 9.30–16
Kursdatum för ht 21: 2–3/9, 16/9, 30/9, 14/10, 28/10, 11/11, 25–26/11 samt 9/12
Kursdatum för vt 22 meddelas senare

Ansökan ÖPPEN FÖR SEN ANSÖKAN för kursstart ht 2021

Anmälan öppnar februari 2021 för kursstart ht21. Sista sökdag är 15 april 2021.

Lärare

Maria Nordlöw

Kursplan

Koreografi, kropp och identitet – skapande dans, 10 hp