logo

Fristående kurser 21–22

Specialpedagogik och inkludering i kulturskolan 15 hp

mn

Kursen vänder sig till verksamma lärare och pedagoger som arbetar inom kulturskolan. Den syftar till att ge inblick i, och se möjligheter för, att bedriva inkluderande undervisning inom ramen för kulturskolans verksamhet.

Innehåll

  • Aktuella specialpedagogiska dilemman, begrepp, teorier, forskning, estetisk kommunikation, styrdokument och förhållningssätt med relevans för inkludering i kulturskolans verksamhet.
  • Observation av egen och andras praktik, exempel från kulturskolepraktiken, kollaborativt arbete samt självstudier.

Särskild behörighet

Kursen vänder sig till verksam personal inom kulturskolan. Behörig till kursen är den som har behörighet för programstudier på avancerad nivå genom relevant examen om minst 180 hp eller motsvarande. I urvalet prioriteras sökande med högre utbildning i pedagogik inom ett konstnärligt område relevant för kulturskolans verksamhet samt dokumenterad undervisningserfarenhet.

Kursansvarig

Cecilia Ferm Almqvist

Upplägg

Kvartsfart, tio fredagar under läsåret 21–22, ramtid kl 10–17
Kursdatum för ht 21: 3/9, 1/10, 29/10, 3/12 samt 14/1
Kursdatum för vt 22: (14/1), 28/1, 25/2, 25/3, 22/4 och 20/5

Ansökan

Anmälan öppnar februari 2022 för kursstart ht22. Sista sökdag är 15 april 2022.

Lärare

Cecilia Ferm Almqvist, m.fl.

Kursplan

Specialpedagogik och inkludering i kulturskolan 15 hp