logo

Fristående kurser 22–23

Röstfunktionen i populärmusikaliska genrer 10 hp

mn

Kursen syftar till att ge dig med högre utbildning inom sång, sångpedagogik, logonomi eller logopedi, en teoretisk kunskapsram för erfarenheter och iakttagelser om den egna och andras röster i populärmusikalisk sångrepertoar.

Innehåll

  • Föreläsningar varvas med laborationer, praktiska sångövningar och diskussioner om undervisningsmetodik
  • Några begrepp som behandlas är rösthälsa, register, stilistiska särdrag, sound m.fl.

Särskild behörighet

Kursen vänder sig till sångpedagoger, sångare, logonomer och logopeder. Dokumenterade högskolestudier inom något av dessa områden.

Kursansvarig

Karin Reveny

Upplägg

33% studietakt vårterminen 2023, fyra kurstillfällen, fredag kl 17–20.30 och lördag kl 9.30–16.00
Kursdatum: 20–21/1, 17-18/2, 24–25/3, 12–13/5

Ansökan ÖPPEN FÖR SEN ANSÖKAN

Anmälan sker senast 15 oktober 2022 för kursstart vt 2023.

Lärare

Johan Sundberg, Camilla Romedahl, Stellan Hertegård, Karin Reveny, Maria Lindberg Kransmo, Maria Odia

Kursplan

Röstfunktionen i populärmusikaliska genrer 10 hp