logo

Fristående kurser 21–22

Röstfunktionen i populärmusikaliska genrer 10 hp

mn

Kursen syftar till att ge dig med högre utbildning inom sång, sångpedagogik, logonomi eller logopedi, en teoretisk kunskapsram för erfarenheter och iakttagelser om den egna och andras röster i populärmusikalisk sångrepertoar.

Innehåll

  • Föreläsningar varvas med laborationer, praktiska sångövningar och diskussioner om undervisningsmetodik
  • Några begrepp som behandlas är rösthälsa, register, stilistiska särdrag, sound m.fl.

Särskild behörighet

Kursen vänder sig till sångpedagoger, sångare, logonomer och logopeder. Dokumenterade högskolestudier inom något av dessa områden.

Kursansvarig

Karin Reveny

Upplägg

Tredjedelsfart, vårterminen 2021, fyra kurstillfällen, fredag kl 16-19.30 och lördag kl 9.30–16
Kursdatum vårterminen 2021: 15-16/1, 19-20/2, 26-27/3 samt 7-8/5
Beroende på hur omständigheter och rekommendationer gällande coronapandemin utvecklar sig kan de första kurstillfällena komma att genomföras på distans via Zoom.

Ansökan

Anmälan sker senast 15 oktober 2020 för kursstart vt 2021.

Lärare

Johan Sundberg, Camilla Romedahl, Stellan Hertegård, Karin Reveny, Maria Lindberg Kransmo, Maria Odia

Kursplan

Röstfunktionen i populärmusikaliska genrer 10 hp