logo

Fristående kurser 16–17

Röstfunktionen i populärmusikaliska genrer 10 hp

mn

Kursen erbjuder dig möjlighet att med utgångspunkt från aktuell röstforskning fördjupa dina kunskaper om sång. Fokus ligger på olika stilar inom det populärmusikaliska repertoarområdet t.ex. rock/ hårdrock, pop, soul, jazz, musikal.

Innehåll

  • Föreläsningar varvas med laborationer, praktiska sångövningar och diskussioner om undervisningsmetodik
  • Några begrepp som behandlas är rösthälsa, register, stilistiska särdrag, sound m.fl.

Särskild behörighet

Kursen vänder sig till sångpedagoger, sångare, logonomer och logopeder. Dokumenterade högskolestudier inom något av dessa områden.

Kursansvarig

Karin Reveny

Upplägg

Tredjedelsfart, fyra kurstillfällen under vt-2018, fredag kl 16.00-19.30 + lördag kl 9.30–16.00
Kursdatum vårterminen 2018: 26-27/1, 23-24/2, 27-28/4, 18-19/5

Ansökan

Senast 15 oktober 2017

Lärare

Karin Reveny

Kursplan

Röstfunktionen i populärmusikaliska genrer 10 hp