logo

Fristående kurser 22–23

Estetik och lärande 7,5 hp

mn

Det här är en fördjupningskurs efter tidigare studier i estetiska lärprocesser på SMI. I kursen fördjupar vi oss i estetik och konst som filosofisk grund för demokrati, kunskap och lärande. Stor vikt läggs vid reflektion genom skrivande men vi använder oss också av andra gestaltningsformer i det undersökande och reflekterande arbetet.

Innehåll

  • Centrala teoribildningar om estetik och lärande
  • Estetik och konst som filosofisk grund för demokrati, kunskap och lärande
  • Reflektion genom skrivande och andra gestaltningsformer
  • Kritisk granskning av egna och andras texter
  • Litteraturstudier

Särskild behörighet

Behörig till kursen är den som tidigare läst Estetiska lärprocesser på SMI eller har motsvarande förkunskaper.

Kursansvarig

Susanna Leijonhufvud

Upplägg

Kvartsfart vårterminen 2023
Kursdatum meddelas senare.

Ansökan

Anmälan senast 15 oktober för kursstart vt 23.

Lärare

Susanna Leijonhufvud, Kostas Prodromou, Maria Nordlöw, Anna-Carin Ahl ,m.fl.