logo

Fristående kurser 21–22

Estetik och lärande 7,5 hp

mn

Det här är en fördjupningskurs efter tidigare studier i estetiska lärprocesser på SMI. I kursen fördjupar vi oss i estetik och konst som filosofisk grund för demokrati, kunskap och lärande. Stor vikt läggs vid reflektion genom skrivande men vi använder oss också av andra gestaltningsformer i det undersökande och reflekterande arbetet.

Innehåll

  • Centrala teoribildningar om estetik och lärande
  • Estetik och konst som filosofisk grund för demokrati, kunskap och lärande
  • Reflektion genom skrivande och andra gestaltningsformer
  • Kritisk granskning av egna och andras texter
  • Litteraturstudier

Särskild behörighet

Behörig till kursen är den som tidigare läst Estetiska lärprocesser på SMI eller har motsvarande förkunskaper.

Kursansvarig

Susanna Leijonhufvud

Upplägg

Åttondelsfart under läsåret 2022–2023

Ansökan

Anmälan öppnar februari 2022 för kursstart ht22. Sista sökdag är 15 april 2022.

Lärare

Susanna Leijonhufvud, Maria Nordlöw, Anna-Carin Ahl ,m.fl.