logo

Fristående kurser 21–22

Projekt- och produktionsledning i kulturskola 7,5 hp

mn

Kursen belyser de olika steg som ingår i att genomföra en produktion i projektform inom kulturskolans pedagogiska verksamhet. Den syftar till att studenten utvecklar kännedom och kunskap inom projekt- och produktionsledning från idéstadiet till genomförande samt hur lärdomar kan implementeras. Det är en fördel att komma flera deltagare från samma arbetsplats.

Behörig till kursen är den som har grundläggande behörighet. I urvalet prioriteras sökande med pedagogisk eller konstnärlig examen som är verksam i kulturskola eller annan pedagogisk verksamhet.

Innehåll

  • Rättigheter och skyldigheter – avtal, leasing/hyra, upphovsrättshantering
  • Styrning och organisation – ansvarstagande och ansvarsfördelning
  • Projektdesign – från vision till realisation, projektplan, marknadsföring, tidsplan
  • Projektgenomförande – förberedelser, genomförande, avslut
  • Projektredovisning – dokumentation, utvärdering, återkoppling, uppföljning
  • Projektets fortlevnad – implementering/upprepning/utveckling

Självstudier tillkommer i form av litteraturläsning, dokumentation, reflektion och tillämpning av kursens innehåll i eget arbete.

Kursansvarig

Anna Rosén

Upplägg

Åttondelsfart, två terminer under läsåret 2021–22
Kursdatum för höstterminen 2021: fre 17/9 kl 16–19.30 och lö 18/9 kl 9.30–16 samt må-ti 1–2/11 kl 9.30–16
Vårterminen 2022: Två kurstillfällen fredag kl 16–19.30 och lördag kl 9.30–16
Kursdatum meddelas senare.

Ansökan ÖPPEN FÖR SEN ANSÖKAN för kursstart ht 2021

Anmälan öppnar februari 2021 för kursstart ht21. Sista ansökningsdag är 15 april 2021.

Lärare

Anna Rosén, Cecilia Ferm Almquist

Kursplan

Projekt- och produktionsledning i kulturskola 7,5 hp