logo

Fristående kurser 18–19

Skapande dans 2 – Dans i samverkan 10 hp

mn

Kursen ger kunskaper i danspedagogik med inriktning på skapande dans och dans som konstform. Kursens huvudsakliga syfte är att deltagarna ska tillägna sig koreografiska redskap som främjar elevers skapande och utforskande förmågor i dans. Praktiska övningar i dansimprovisation och komposition varvas med impuls- och inspirationsmaterial. Kursinnehållet skall under kursens gång prövas i egen undervisning/ verksamhet med elever. Dessutom tillkommer litteraturstudier, reflektioner kopplade till litteratur och praktik, samt dokumentation.

Innehåll

  • Dansens verktyg som pedagogiska redskap i andra kunskapsområden
  • Dans som verktyg i språklig utveckling och matematiskt tänkande
  • Orientering i aktuella styrdokument och kursplaner för förskola, grundskola och gymnasium

Kursansvarig

Maria Nordlöw

Upplägg

Tredjedelsfart, torsdagar och fredagar, (totalt tio dagar) under en termin ht 2019. Ramtid kl 9:30–16:00
Kursdatum för höstterminen 2019: 12/9, 26/9, 10/10, 24-25/10, 14-15/11, 28/11, 12-13/12

Ansökan

15 april 2019 för kursstart ht 2019. ÖPPEN FÖR SEN ANSÖKAN

Lärare

Maria Nordlöw

Kursplan

Skapande dans 2 – Dans i samverkan 10 hp