logo

Fristående kurser 16–17

Skapande dans 2 – Dans i samverkan 10 hp

mn

Kursen ger kunskaper i danspedagogik med inriktning på skapande dans och dans som konstform. Kursens huvudsakliga syfte är att deltagarna ska tillägna sig koreografiska redskap som främjar elevers skapande och utforskande förmågor i dans. Praktiska övningar i dansimprovisation och komposition varvas med impuls- och inspirationsmaterial. Kursinnehållet skall under kursens gång prövas i egen undervisning/ verksamhet med elever. Dessutom tillkommer litteraturstudier, reflektioner kopplade till litteratur och praktik, samt dokumentation.

Innehåll

  • Dansens verktyg som pedagogiska redskap i andra kunskapsområden
  • Dans som verktyg i språklig utveckling och matematiskt tänkande
  • Orientering i aktuella styrdokument och kursplaner för förskola, grundskola och gymnasium

Kursansvarig

Maria Nordlöw

Upplägg

Tredjedelsfart, torsdagar och fredagar (totalt tio dagar) under ht 2017 respektive vt 2018, ramtid kl 9:30-16
Kursdatum vårterminen 2018: 1-2/2, 15/2, 15-16/3, 29/3, 12/4, 26-27/4, 24/5

Ansökan

Senast 15 april respektive 15 oktober 2017

Lärare

Maria Nordlöw

Kursplan

Skapande dans 2 – Dans i samverkan 10 hp