logo

Fristående kurser 21–22

Skapande dans 2 – Dans i samverkan 10 hp

mn

Kursen ger kunskaper i danspedagogik med inriktning på skapande dans och dans som konstform. Kursens huvudsakliga syfte är att deltagarna ska tillägna sig koreografiska redskap som främjar elevers skapande och utforskande förmågor i dans. Praktiska övningar i dansimprovisation och komposition varvas med impuls- och inspirationsmaterial. Kursinnehållet skall under kursens gång prövas i egen undervisning/ verksamhet med elever. Dessutom tillkommer litteraturstudier, reflektioner kopplade till litteratur och praktik, samt dokumentation.

Innehåll

  • Dansens verktyg som pedagogiska redskap i andra kunskapsområden
  • Dans som verktyg i språklig utveckling och matematiskt tänkande
  • Orientering i aktuella styrdokument och kursplaner för förskola, grundskola och gymnasium

Särskild behörighet

Behörig till kursen är den som har godkänt resultat i kursen Skapande dans 1 eller motsvarande förkunskaper, samt dokumenterad arbetslivserfarenhet av dansundervisning.

Kursansvarig

Maria Nordlöw

Upplägg

Tredjedelsfart, torsdagar och fredagar, totalt tio dager under en termin. Ramtid kl 9.30-16
Skapande dans 2 vårterminen 2021 21-22/1, 18/3, 1/4, 15/4, 29/4, 27-30/5
Beroende på hur omständigheter och rekommendationer gällande coronapandemin utvecklar sig kan de första kurstillfällena komma att genomföras på distans via Zoom.

Ansökan

Anmälan sker senast 15 oktober 2021 för kursstart vt 2022

Lärare

Maria Nordlöw

Kursplan

Skapande dans 2 – Dans i samverkan 10 hp