logo

Fristående kurser 21–22

Skapande dans 2 – Dans i samverkan 10 hp

mn

Kursen ger kunskaper i danspedagogik med inriktning på skapande dans och dans som konstform. Kursens huvudsakliga syfte är att deltagarna ska tillägna sig koreografiska redskap som främjar elevers skapande och utforskande förmågor i dans. Praktiska övningar i dansimprovisation och komposition varvas med impuls- och inspirationsmaterial. Kursinnehållet skall under kursens gång prövas i egen undervisning/ verksamhet med elever. Dessutom tillkommer litteraturstudier, reflektioner kopplade till litteratur och praktik, samt dokumentation.

Innehåll

  • Dansens verktyg som pedagogiska redskap i andra kunskapsområden
  • Dans som verktyg i språklig utveckling och matematiskt tänkande
  • Orientering i aktuella styrdokument och kursplaner för förskola, grundskola och gymnasium

Särskild behörighet

Behörig till kursen är den som har godkänt resultat i kursen Skapande dans 1 eller motsvarande förkunskaper, samt dokumenterad arbetslivserfarenhet av dansundervisning.

Kursansvarig

Maria Nordlöw

Upplägg

Tredjedelsfart, torsdagar och fredagar, totalt tio dager dagar under en termin. Ramtid kl 9.30–16
Kursdatum för vt 22: 20-21/1, 3/2, 17/2, 17/3, 31/3-1/4, 28/4 och 12-13/5

Ansökan

ÖPPEN FÖR SEN ANSÖKAN

Anmälan sker senast 15 oktober 2021 för kursstart vt 2022

Lärare

Maria Nordlöw

Kursplan

Skapande dans 2 – Dans i samverkan 10 hp