logo

Fristående kurser 18–19

Musik och rörelse med små barn 10 hp 

mn

Kursen vänder sig till verksamma lärare och pedagoger som arbetar med barn i förskolan och i grundskolans lågstadium. Den syftar till att ge verktyg att bedriva en undervisning eller verksamhet som utvecklar barns uttrycksförmåga, framför allt genom musik och dans.

Innehåll

  • Rytmik, dans, sång och spel på gitarr, trummor och andra slagverksinstrument
  • Små barns estetiska lärande i musik och dans
  • Musikens och dansens verktyg och gestaltningar som kunskapsvägar hos yngre barn
  • Självstudier i form av litteraturläsning samt dokumentation, reflektion och tillämpning av kursens innehåll i eget arbete

Kursansvarig

Anna-Carin Ahl

Upplägg

Åttondelsfart, sex fredagar och två lördagar, ramtid kl 9.30–16.
Kursdatum höstterminen 2018: 21/9, 12/10, 9/11, 10/11, 7/12
Kursdatum vårterminen 2019: 25/1, 8/3, 29/3, 26–27/4

Ansökan

16 april 2018 för kursstart ht 2018.

Lärare

Anna-Carin Ahl, Maria Nordlöw, Stefan Löfvenius

Kursplan

Musik och rörelse med små barn 10 hp