logo

Fristående kurser 22–23

Musik och rörelse i kulturskola och grundskolans tidigare år 7,5 hp

mn

I kursen belyses olika sätt att introducera musikaliska byggstenar och verktyg för yngre barn och nybörjare. Vi prövar hur detta kan införlivas i musik- eller instrument/sång-undervisning och hur dessa verktyg kan bli användbara för elevers sammusicerande och eget skapande.

Innehåll

  • Rytmik, dans, sång och spel på trummor och andra slagverksinstrument
  • Didaktik och metodik för undervisning i stor grupp
  • Improvisation och skapande med utgångspunkt i rörelser, rytmer, toner texter och bilder.
  • Rytm, klang, dynamik och tonhöjd som byggstenar för att musicera och komponera musik.
  • Musiksymboler, bilder och tecken.
  • Självstudier i form av litteraturläsning samt dokumentation, reflektion och tillämpning av kursens innehåll i eget arbete

Kursansvarig

Saga Blomberg

Upplägg

Kvartsfart, höstterminen 2022, sex fredagar och två lördagar, ramtid kl 9.30–16.
Kursdatum: 30/9, 28/10, 25/11 och16/12

Ansökan ÖPPEN FÖR SEN ANSÖKAN för kursstart ht 2022

Anmälan senast 15 april 2022.

Lärare

Saga Blomberg, Maria Nordlöw, m.fl

Kursplan

Musik och rörelse i kulturskola och grundskolans tidigare år 7,5 hp