logo

Fristående kurser 18–19

Improvisationsmetodik 3 hp

mn

Kursen behandlar olika ingångar till improvisation och tolkningsförfaranden inom klassisk-, folk-, pop- och jazzmusik. Vi utforskar varierande sätt att improvisera i grupp och arbetar genrebrett med metoder där elever ges möjlighet att stärka sina musikaliska uttryck.

Innehåll

  • Improvisation och tolkningsförfaranden inom klassisk-, folk-, pop- och jazzmusik
  • Improvisationsmetodik

Kursansvarig

Hans Sjögren

Upplägg

Sjättedelsfart, en tioveckorsperiod under vårterminen 2020
Sjättedelsfart, under en tioveckorsperiod vt 2019. Ramtid 9.30–15.30
Kursdatum vårterminen 2019: 15/3, 4/4, 26/4

Ansökan

15 oktober 2018 för kursstart vt 2019.
15 oktober 2019 för kursstart vt 2020.

Lärare

Hans Sjögren, Helena Söderman

Kursplan

Improvisationsmetodik 3 hp