logo

Fristående kurser 21–22

Improvisationsmetodik 2,5 hp

mn

Kursen behandlar olika ingångar till improvisation och tolkningsförfaranden inom klassisk-, folk-, pop- och jazzmusik. Vi utforskar varierande sätt att improvisera i grupp och arbetar genrebrett med metoder där elever ges möjlighet att stärka sina musikaliska uttryck.

Innehåll

  • Improvisation och tolkningsförfaranden inom klassisk-, folk-, pop- och jazzmusik
  • Improvisationsmetodik

Särskild behörighet

Behörig till kursen är den som har dokumenterade högskolestudier inom musikområdet.

Kursansvarig

Hans Sjögren

Upplägg

Sjättedelsfart, tre fredagar under en tioveckorsperiod.
Kursdatum vt 22: 4/2, 18/2 och 18/3

Ansökan

ÖPPEN FÖR SEN ANSÖKAN

Anmälan sker senast 15 oktober 2021 för kursstart vt 2022.

Lärare

Hans Sjögren, Helena Söderman

Kursplan

Improvisationsmetodik 2,5 hp