logo

Fristående kurser 21–22

Improvisationsmetodik 2,5 hp

mn

Kursen behandlar olika ingångar till improvisation och tolkningsförfaranden inom klassisk-, folk-, pop- och jazzmusik. Vi utforskar varierande sätt att improvisera i grupp och arbetar genrebrett med metoder där elever ges möjlighet att stärka sina musikaliska uttryck.

Innehåll

  • Improvisation och tolkningsförfaranden inom klassisk-, folk-, pop- och jazzmusik
  • Improvisationsmetodik

Särskild behörighet

Behörig till kursen är den som har dokumenterade högskolestudier inom musikområdet.

Kursansvarig

Hans Sjögren

Upplägg

Sjättedelsfart

Ansökan

Anmälan sker senast 15 oktober 2020 för kursstart vt 2021.

Lärare

Hans Sjögren, Helena Söderman

Kursplan

Improvisationsmetodik 2,5 hp