logo

Fristående kurser 18–19

Improvisationsmetodik 3 hp

mn

Kursen syftar till att med hjälp av improvisation i undervisningen utveckla elevers musicerande inom olika genrer.

Innehåll

  • Improvisation och tolkningsförfaranden inom klassisk-, folk-, pop- och jazzmusik
  • Improvisationsmetodik

Kursansvarig

Hans Sjögren

Upplägg

Femtedelsfart, under en tioveckorsperiod vt 2019

Ansökan

15 oktober 2018 för kursstart vt 2019.

Lärare

Hans Sjögren, Helena Söderman Bohlin

Kursplan

Improvisationsmetodik 3 hp