logo
mn

SMIDA – Dans på SMI

SMIDA anordnar fortbildning - workshops, kursdagar, seminarier och föreläsningar samt inspirerande möten för pedagoger och lärare intresserade av att utveckla elevers uttrycksförmåga och eget skapande inom dans.

Fristående kurser

  • Skapande dans 1-2-3 (10 hp)
  • Rytmik för dansare (5 hp)

Dansa Barnkonventionen!

Kom och undersök hur dansens koreografiska nycklar kan hjälpa till att utforska mänskliga rättigheter. I ett lekfullt samspel med varandra prövar vi kroppens uttryck i rummet med hjälp av tid och kraft. Ofta uppstår nya insikter när vi gestaltar etiska värden med hjälp av ett estetiskt konstnärligt språk. Artiklarna i barnkonventionen kan på så sätt bli till levande dokument som handlar om empati, demokrati och inkludering.

Dansens Dag 29 april!

Vi möts igen alla ni som dansat Skapande Dans i någon form. Kom och träffas och dansa! Innan SMI flyttar ut till Södertörns Högskola hinner vi ses och skapa en föreställning som vi framför ute på stan på självaste internationella dansdagen.

Sedan knyter vi ihop till gemensam måltid.

Övriga aktiviteter och fortbildningskurser:

  • À la Halprin: Dansworkshops på Anna Halprins vis
  • Danspiloter: Dansa i förskolan! – estetiska lärprocesser och utveckling av språk och matematiskt tänkande genom dans – uppdragsutbildning för förskolan. Se pdf

För mer information besök den öppna facebook-gruppen SMIDA.