logo
mn

Utbildning för pedagogiskt arbete i kulturskolan – inriktning musik 90 hp

Utbildningsledare: Helena Sivsdotter Söderman

För dig med tidigare musiker- eller musikpedagogexamen om minst 180 hp (120 p) eller motsvarande reell kompetens i form av andra studier och konstnärligt arbete. Ett alternativ studieplan finns för sökande med bakgrund i gehörstraderade och/eller icke västerländska musikkulturer – se profilen "Annat instrument" till höger.

Som en komplettering till dina tidigare studier studerar du delar av kursprogrammet för musikpedagogprogrammets högskoleexamen med inriktning på metodiskt och didaktiskt arbete med elever i kulturskola.

Studieplanen är upplagd för heltidsstudier år 1 (60hp) och halvtidsstudier år 2 (30hp). Utbildningen erbjuds även för studier på halvtid över tre år, 30hp per år. Du kan även välja att komplettera till Högskoleexamen i musikpedagogik 120 hp från och med år 2.

Utbildningen ger kompetens att undervisa inom ditt profilval. Du får vidare en god beredskap att arbeta i grupp, både med elever och med kollegor.

I profilen ingår både individ- och grupprelaterad metodik med stor vikt på gehörsspel och sammusicerande. Undervisningen på huvudinstrumentet inbegriper flera genrer och din egen musikaliska utveckling ges möjlighet att både fördjupas och breddas. Du får kompetens att undervisa på alla stadier – både enskilt, i grupp och i ensemble på olika nivåer - från barn till vuxna. Inom vissa profiler får du kännedom och metodik för undervisning på biinstrument.

Särskilda behörighetskrav

Konstnärlig kandidatexamen i musik om 180 hp (120 p) eller motsvarande i form av tidigare studier och konstnärligt arbete.

Studiernas omfattning

Studier med SMI-förlagd undervisning tre dagar per vecka. I studierna ingår egen praktik, fyra timmar per vecka, genom hela utbildningen. Denna undervisning ska ske inom ditt profilområde och ordnas i första hand av dig själv, i samråd med metodikläraren.

Urval

Urvalet av de sökande sker genom antagningsprov.

Sökande till Utbildning för pedagogiskt arbete i kulturskolan - inriktning musik 90 hp gör en mindre del av kandidatexamens antagningsprov i vald profilinstrument, undervisningsprov samt de gemensamma proven i piano och gruppledning undervisningsprov. Sökande som ej har svensk musikerexamen gör även prov i gehör och musikteori vilka är diagnostiska och inte har en direkt utslagsgivande funktion för den sökande.

KULTURSKOLEPEDAGOG – INRIKTNING MUSIK 90 hp

UTBILDNINGSVETENSKAPLIG KÄRNA (UVK) 25 hp

  • Pedagogik, musikdidaktik och vetenskapsteori 15 hp
  • Pedagogik och psykologi 10 hp

ÄMNESSTUDIER 52,5 hp

  • Ämnesdidaktik 22,5 hp
  • Huvudinstrument/Sång genrebreddning 5 hp
  • Musikaliska hantverkskurser 15 hp
  • Profilstudier 10 hp

VERKSAMHETSFÖRLAGD UTBILDNING (VFU) 12,5 hp

Senast upppdaterad: 2024-01-09