logo
mn

Utbildning för pedagogiskt arbete i kulturskolan – inriktning Musikskapande 90 hp

Utbildningsledare: Helena Sivsdotter Söderman

Profilansvarig: Josefin Falthin

Profillärare: Ola Sandström, Björn Börjeson, Paulo Murga

För dig med relevanta tidigare studier om minst 90hp eller motsvarande reell kompetens i form av tidigare studier och/eller konstnärligt arbete. Du studerar delar av högskoleexamens kursprogram som en komplettering till dina tidigare studier och konstnärligt arbete inriktad på det metodiska arbetet med elever. Studieplanen är för 100% heltidsstudier år 1 och 50% heltidsstudier år två. Studieplan erbjuds även för studier på 50% över tre år. Du kan välja att komplettera till en högskoleexamen i musikpedagogik 120 hp från och med år 2.

Utbildningen ger dig kompetens att undervisa inom musikproduktion, komposition och låtskapande. Du får vidare en god beredskap att arbeta i grupp, både med elever och med kollegor.

Utifrån din egen profilbakgrund som låtskrivare, musikproducent och/eller kompositör, fördjupas och breddas din musikaliska utveckling inom flera genrer och tekniker. I utbildningen ingår både individ- och grupprelaterad metodik med stor vikt på skapandeprocesser. Du får kompetens att undervisa på alla stadier och olika nivåer.

Särskilda behörighetskrav

Tidigare relevanta studier om 90 hp (60p) eller motsvarande reell kompetens i form av tidigare studier och/eller konstnärligt arbete.

Studiernas omfattning

Studier med SMI-förlagd undervisning tre dagar per vecka (vanligtvis tisdag-torsdag). I studierna ingår egen praktik, fyra timmar per vecka, genom hela utbildningen. Denna undervisning ska ske inom ditt profilområde och ordnas i första hand av dig själv, i samråd med metodikläraren.

Urval

Urvalet av de sökande sker genom antagningsprov.

Sökande gör antagningsprov inom vald profil genom huvudprov, undervisningsprov samt gemensamma prov i piano/gitarr, gruppledning, gehör och musikteori. Piano-, teori- och gehörsproven är diagnostiska och inte direkt avgörande för antagning. En egen portfölj med klingande exempel på egenproducerad musik lämnas enligt instruktion in cirka två veckor före antagningsprovet.

KULTURSKOLEPEDAGOG – INRIKTNING MUSIKSKAPANDE 90 hp

UTBILDNINGSVETENSKAPLIG KÄRNA (UVK) 25 hp

  • Pedagogik, musikdidaktik och vetenskapsteori 15 hp
  • Pedagogik och psykologi 10 hp

ÄMNESSTUDIER 52,5 hp

  • Ämnesdidaktik 22,5 hp
  • Musiskapande genrebreddning 5hp
  • Musikaliska hantverkskurser 15 hp
  • Profilstudier 10 hp

VERKSAMHETSFÖRLAGD UTBILDNING (VFU) 12,5 hp

Senast upppdaterad: 2023-10-17