logo
mn

HÖGSKOLEEXAMEN I LOGONOMI 120 hp
– Röst- och talpedagog med estetisk inriktning

Utbildningen går normalt vartannat år och nästa utbildningsstart blir höstterminen 2021. Ansökan till utbildningen öppnar i början av 2021 och ansökan ska lämnas till SMI senast 15 april 2021.


Utbildningsledare: Kristina Lund

Utbildningen, ger kompetens att arbeta som röst- och talpedagog med estetisk inriktning.

För dig med examen på grundnivå om 120–180 hp inom pedagogiskt och/eller konstnärligt område såsom sång-, teater-, logoped-, lärarutbildning. Dessutom bör du ha viss erfarenhet av att arbeta som pedagog inom röstområdet.

Du kan även ha tillägnat dig motsvarande reell kompetens genom t ex studier och konstnärligt, praktiskt-pedagogiskt röstarbete. Se vidare nedan under Särskild behörighet.

Studiernas omfattning

Heltidsstudier med SMI-förlagd undervisning två dagar per vecka. I heltidsstudierna ingår egen praktik, fyra timmar per vecka, genom hela utbildningen. Denna undervisning ska ske inom röstområdet och ordnas av dig själv, i samråd med metodikläraren.


HÖGSKOLEEXAMEN I LOGONOMI 120 hp

 • Metodik och didaktik (inkl. VFU) 22,5 hp
 • Muntlig framställning 22,5 hp
 • Röstträning 10 hp
 • Metodik för det kommunikativa ledarskapet 7,5 hp
 • Praktisk retorik 7,5 hp
 • Kroppslig medvetenhet och gestaltning 7,5 hp
 • Röstens anatomi och fysiologi 7,5 hp
 • Fonetik och röstakustik 10 hp
 • Pedagogik, psykologi och vetenskapsteori 10 hp
 • Självständigt examensarbete 15 hp

Särskild behörighet:

Behörig att söka är den som har examen på grundnivå om 120–180 hp inom pedagogiskt och/eller konstnärligt område, eller har annan relevant högskoleutbildning till exempel inom logopedi, samt har erfarenhet av arbete som pedagog inom röstområdet.

Du kan även ha tillägnat dig motsvarande reell kompetens såsom
pedagogisk utbildning/erfarenhet
utbildning/erfarenhet av arbete med den egna rösten
utbildning/erfarenhet av rösten som arbetsredskap i kommunikativa sammanhang
utbildning/erfarenhet av konstnärligt, gestaltande arbete med rösten.

Den reella kompetensen bör kunna dokumenteras för en sammanlagd tid om minst 4 år inom ovanstående områden eller delar av dessa. Du kan exempelvis ha varit verksam som dramapedagog, teaterpedagog, körledare, röstpedagog, sångpedagog, musiklärare, kursledare, sångare, skådespelare, berättare, präst, retoriker, programledare med mera.

Urval

Urval sker genom antagningsprov.

OBS! Nästa utbildningsstart ht-2021 med ansökan vt-2021

Provets innehåll

Förberedda uppgifter:
 • 1 En dikt
 • 2 Ett prosastycke (1 och 2 tillsammans ca 5 min)
 • 3 En visa utantill utan ackompanjemang
 • 4 Gruppledningsprov (se nedan)
Oförberedda uppgifter:
 • 1 En dikt
 • 2 Ett prosastycke
 • 3 Rytmhärmning
 • 4 Muntligt referat av förelagd text
 • 5 Intervju
Gruppledningsprov

OBS! Exempel på provtexter från tidigare år finns nedan. Aktuella texter för årets prov skickas till de sökande ca 2 veckor före provet.

Välj ut en texterna du får hemskickade för ditt gruppledningsprov. Du har 10 minuter på dig att lära ut texten och att arbeta med gestaltning och form/arrangemang.

Gruppen består av 5-8 personer och utgörs av dina medsökande kamrater.

Du kan använda materialet med stor frihet: unison läsning, talkör, soloinsatser, inslag av rörelse-dans-sång. Möjligheterna är många! Det är viktigt att du inte delar ut texten utan arbetar via gehöret. Tänk på att tiden är begränsad och att det gäller att arbeta enkelt och tydligt.

Vi bedömer din förmåga att skapa kontakt med gruppen och hur du leder och samspelar med den. Vi bedömer även konstnärligheten i dina instruktioner och i det färdiga resultatet.

Lycka till!

OBS! Exempel på prov från ett tidigare år.

Antagning

Besked om antagning lämnas skriftligt senast vecka 24.

Läsåret

Undervisningen börjar vecka 35.

Kursplaner Antagningsprov 2019

mn1 Rita Saxmark, logonom, tog sin examen 2016.
mn1 Samtal mellan två studenter som går Logonomprogrammet

Halina Larsson Diver och Maria Havrell studerar andra året på Logonomprogrammet.


mn1 Intervju med två studenter som gått Logonomprogrammet

Niclas Steeve och Ulrika Zettersten berättar om att arbeta som logonomer i det gemensamma företaget Röstbolaget och ser tillbaka på utbildningen.