logo
mn

Ansökan till Högskoleexamen i musikpedagogik 120 hp

Information till sökande med anledning av covid-19

Årets antagningsprov kommer att erbjudas på följande sätt:

DAG 1 (vecka 20 enligt ursprungsschemat):
Profilprov genomförs genom kombination av inskickad video med kompletterande onlinemöte via videolänk. Möjligheten att genomföra provet via fysisk träff på SMI kan komma att också erbjudas som alternativ. Schemat följer det ursprungliga d.v.s.:

Sång, gitarrer, stråk - mån-tis (några ev. ons)
Musikskapande - ons-fre
Slagverk, blås, piano - tor-fre

Undervisningsprov ersätts med en mer ingående intervju som genomförs online.

Musikteori- och gehörsprov genomförs online.

Instruktioner skickas ut med kallelse ca två veckor före provet.

DAG 2 (kan bli uppskjuten till nya datum i juni):

Gruppledningsprov kan komma att göras om för att kunna genomföras med mindre grupper med mer valfrihet om innehåll, andra instruktioner. Ledningsrådet ansvarar för utformning.

Pianoprov genomförs som tänkt.

 • Din ansökan ska vara inne senast 15 april.
 • Du gör din ansökan längre ned på denna sida via ett webbformulär. (Du kan också göra din ansökan via en blankett som du skickar med vanlig post).
 • Om du uppfyller behörighetskraven får du senast två veckor före antagningsprovet en kallelse med information och förberedda provuppgifter (till den adress du anger i din ansökan).
 • Utifrån antagningsprovet sker ett urval och du får besked om din antagning senast vecka 25. Om du blir antagen så behöver du bekräfta att du tackar ja till din plats, om inte kan platsen gå vidare till någon som ligger på reservplats.

Behörighetskrav

Om du helt eller delvis saknar de formella förkunskaper som krävs, kan du ansöka om att få din reella kompetens prövad. Uppge i din ansökan att du söker pröva din behörighet via reell kompetens, så kontaktar vi dig. Generell information om behörighetsprövning reell kompetens

Kostnad för att göra antagningsprov

Det kostar ingenting för dig att söka till våra utbildningar. Däremot utgår en avgift på 500kr:

 • om du inte avanmält dig senast den 4 maj enligt de anvisningar som framgår av kallelsen, eller
 • om du inte genomför de prov du har kallats till.

Undantag för sjukdom görs vid inlämning av läkarintyg.

Funktionsnedsättning

Om du har en dokumenterad funktionsnedsättning som t.ex. dyslexi, nedsatt syn eller hörsel, eller annan funktionsnedsättning har du möjlighet att få stöd i samband med antagningsproven. Hjälpen anpassas till din funktionsnedsättning och utformas i samråd med dig. För att få adekvat stöd ska du därför i samband med ansökan anmäla din funktionsnedsättning till oss.

Till din ansökan behöver du följande uppgifter:

 • Din e-postadress, dina övriga kontakt- och personuppgifter samt ett digitalt foto på dig att ladda upp
 • ditt huvudinstrument alternativt sång
  Här hittar du all information du behöver om antagningsprovet.
 • ett personligt brev där du berättar om din bakgrund och varför du söker till SMI (ca en A4-sida)
 • examensbevis för din musikerutbildning från universitet eller högskola (SMI har inte tillgång till betyg via studera.nu)
 • eventuella övriga utbildningar samt yrkeslivserfarenheter inom musik eller pedagogisk verksamhet
 • intyg från arbetsgivare i relevanta arbeten inom musik eller pedagogisk verksamhet.

Betyg och intyg ska vara väl läsliga inskannade eller avbildade originaldokument som bifogas som PDF-dokument i din ansökan.

Gör din ansökan här

Ansök till Högskoleexamen i musikpedagogik 120 hp/Kulturskolepedagog – inriktning musik 90 hp via webbformulär

Om du inte har möjlighet att ansöka via vårt webbformulär kan du använda SMI:s Ansökningsblankett för Högskoleexamen i musikpedagogik 120 hp  för en handskriven ansökan som du skickar med vanlig post.