logo
mn

HÖGSKOLEEXAMEN I MUSIKPEDAGOGIK120 hp
– Instrumental-/sångpedagog

Utbildningsledare: Helena Söderman

För dig med tidigare musiker- eller musikpedagogexamen om minst 180 hp (120 p) eller motsvarande reell kompetens i form av tidigare studier och konstnärligt arbete. Du studerar delar av kandidatexamens kursprogram som en komplettering av dina tidigare studier inriktad på det metodiska arbetet med elever. Studieplaner erbjuds även för studier på 75% över tre år eller 50% över fyra år.

Utbildningen ger formell kompetens att undervisa inom ditt profilval och att leda ensemble. Du får vidare en god beredskap att arbeta i grupp, både med elever och med kollegor.

Profiler:

Accordeon
Bleckblås
Elbas/kontrabas
Elgitarr
Akustisk Gitarr (nylon/stålsträngad)
Piano
Slagverk
Stråk
Sång
Träblås
Annat instrument

I profilen ingår både individ- och grupprelaterad metodik med stor vikt på gehörsspel och sammusicerande. Undervisningen på huvudinstrumentet inbegriper flera genrer och din egen musikaliska utveckling ges möjlighet att både fördjupas och breddas. Du får kompetens att undervisa på alla stadier – både enskilt, i grupp och i ensemble på olika nivåer - från barn till vuxna. Inom vissa profiler får du kännedom och metodik för undervisning på biinstrument.

Särskilda behörighetskrav

Musikerexamen om minst 180 hp (120 p) eller motsvarande.

Studiernas omfattning

Heltidsstudier med SMI-förlagd undervisning tre dagar per vecka. I heltidsstudierna ingår egen praktik, fyra timmar per vecka, genom hela utbildningen. Denna undervisning ska ske inom ditt profilområde och ordnas av dig själv, i samråd med metodikläraren.

Urval

Urvalet av de sökande sker genom antagningsprov.

Sökande till Högskoleexamen gör en mindre del av kandidatexamens antagningsprov i vald profil, undervisningsprov samt de gemensamma proven i piano- och gruppledning undervisningsprov. Sökande som ej har svensk musikerexamen gör även prov i gehör och musikteori.

HÖGSKOLEEXAMEN I MUSIKPEDAGOGIK 120 hp

UTBILDNINGSVETENSKAPLIG KÄRNA (UVK) 25 hp

  • Pedagogik, musikdidaktik och vetenskapsteori 15 hp
  • Pedagogik och psykologi 10 hp

ÄMNESSTUDIER 80 hp

  • Ämnesdidaktik 25 hp
  • Huvudinstrument/Sång genrebreddning 5 hp
  • Musikaliska hantverkskurser 25 hp
  • Profilstudier 10 hp
  • Sjävständigt arbete – Examensuppsats 15 hp

VERKSAMHETSFÖRLAGD UTBILDNING (VFU) 15 hp