logo
mn

SMIDA – Dans på SMI

SMIDA anordnar fortbildning - workshops, kursdagar, seminarier och föreläsningar samt inspirerande möten för pedagoger och lärare intresserade av att utveckla elevers uttrycksförmåga och eget skapande inom dans.

Dansverkstad

Morgonträning i Fridans/Modern dans med organisk uppvärmning för kroppens alla leder.

Fristående kurser

 • Skapande dans 1-2-3 (10 hp)
 • Rytmik för dansare (5 hp)

Dansa Barnkonventionen!

Kom och undersök hur dansens koreografiska nycklar kan hjälpa till att utforska mänskliga rättigheter. I ett lekfullt samspel med varandra prövar vi kroppens uttryck i rummet med hjälp av tid och kraft. Ofta uppstår nya insikter när vi gestaltar etiska värden med hjälp av ett estetiskt konstnärligt språk. Artiklarna i barnkonventionen kan på så sätt bli till levande dokument som handlar om empati, demokrati och inkludering.

 • Fredag den 28 april 2017 kl 13.00-17.00
 • Avgift: 750kr
 • Anmälan: senast den 13 april till info@smi.se
 • Kursledare: Maria Nordlöw

Välkommen!


Dansens Dag 29 april!

Vi möts igen alla ni som dansat Skapande Dans i någon form. Kom och träffas och dansa! Innan SMI flyttar ut till Södertörns Högskola hinner vi ses och skapa en föreställning som vi framför ute på stan på självaste internationella dansdagen.

Sedan knyter vi ihop till gemensam måltid.

 • Lördag den 29 april 2017 kl 10.30-17.00
 • Avgift: 360kr
 • Anmälan: senast den 13 april till info@smi.se
 • Kursledare: Maria Nordlöw

VälDans Välkomna!


Övriga aktiviteter och fortbildningskurser:

 • À la Halprin: Dansworkshops på Anna Halprins vis
 • Danspiloter: Dansa i förskolan! – estetiska lärprocesser och utveckling av språk och matematiskt tänkande genom dans – uppdragsutbildning för förskolan

För mer information besök den öppna facebook-gruppen SMIDA.