logo
ssm-logo

Musikforskning idag 2021

15–16 juni 2021

Välkommen till den tjugonde musikforskarkonferensen Musikforskning idag – 2021 inom ramen för Svenska samfundet för musikforskning! Värdar för årets musikforskarkonferens är SMI, tillsammans med Musikhögskolan i Malmö, Lunds universitet och Musikhögskolan i Piteå, Luleå tekniska universitet.

Konferensen vänder sig till forskare, doktorander och studenter inom musikområdet och genomförs 15-16/6 2021 i digitalt format.

Årets keynote-talare, Tobias Norlind-föreläsare, är: Heidi Westerlund, professor i musikpedagogik vid Sibelius-Akademien, Konstuniversitetet i Helsingfors. Titel: "Global visions through mobilizing networks—Activism, cultural hybrids and public pedagogy expanding professionalism in music education."

Anmälan till konferensen görs före 15/5 till samfundet funktionsmail: mliconsult.magdalena@gmail.com

Konferensavgift och anmälan

Konferensavgiften är 150 kr (prel.) förutom medlemsavgiften om 250 kr till samfundet. Konferensavgiften täcker kostnader för konferenskansli, teknisk omställning och anpassningar. Konferensavgiften ligger fast oavsett hur mycket du deltar.
Ytterligare: För doktorander utan doktorandanställning, studenter och pensionärer är konferensavgiften 150 kr, studenter på avancerad nivå som medverkar med egna presentationer betalar ingen avgift, förutom medlemsavgiften om 250 kr till samfundet som omfattar alla deltagare i forskarkonferensen.

Definitiv anmälan till konferens och inbetalning av avgift samt medlemsavgift senast den 15 maj 2021 till bg 5227-4784.

Lokaler och utrustning

Konferensen äger rum digitalt 15–16 juni 2021, i Zoom.

Du behöver tillgång till nätverk och uppkoppling med egen dator.

Länk till Samfundets hemsida: www.musikforskning.se