logo

Styrelse vid SMI

Cecilia K. Hultberg

Cecilia K. Hultberg, professor emerita i musikpedagogik vid Kungl. Musikhögskolan i Stockholm (KMH), är sedan augusti, 2015, ordförande för SMI:s styrelse. Cecilia utbildade sig till flöjtist vid Hochschule der Künste i Berlin, där hon under flera år var verksam som kammarmusiker och instrumentallärare. 1984-2006 var hon anställd vid Musikhögskolan i Malmö (MHM/LU), först som lärare i kammarmusik/ensemble och ensembleimprovisation, senare även som lektor i pedagogik. Hennes intresse för "spelande lärande" – olika sätt att tillägna sig och vidareutveckla kunskaper i musicerande – ledde till forskarstudier i musikpedagogik (MHM/LU) och fortsatt forskning, främst inom detta profilområde. Som professor vid KMH, 2006-2016, har hon bl.a. också initierat och varit föreståndare för Nationella forskarskolan i musikpedagogik för musiklärare.

Anders J. Persson

Ander är fil. dr och akademisk ledare för lärarutbildningen vid Södertörns högskola. Sedan 2015 är Anders vice ordförande i Lärarutbildningskonventet, en nationell sammanslutning av ansvariga för lärarutbildningen vid universitet och högskolor med examensrätt att utfärda lärarexamen. Fram till 31 mars 2020 arbetade Anders med ett regeringsuppdrag kring förslag på åtgärder för ökad kvalitet i lärarutbildning samt åtgärder för att underlätta för fler att bli lärare.

Ida Burén

Ida Burén är verksamhetschef för kultur och ung fritid, på kultur- och fritidsförvaltningen i Botkyrka kommun. I uppdraget ingår ansvar för de tre enheterna, Botkyrka kulturskola, Kultursamordning och stöd och Ung fritid. Dessförinnan arbetade hon som programchef på Dansens Hus, VD på Intercult, grundat Smart produktionshus etablering i Sverige (som erbjuder tjänster för frilansande kulturarbetare) och arbetat med Cirkus Cirkör när den byggde upp sin verksamhet i Alby, samt varit producent och chefsproducent för ett antal föreställningar och projekt i det fria kulturlivet i Göteborg, och under åren på Intercult och Cirkus Cirkör.

Lise-Lotte Axelsson

Lise-Lotte Axelsson är sedan 2020 Prefekt för Institutionen för opera vid Stockholms konstnärliga högskola. Hon har tidigare varit enhetschef på Kulturskolan Stockholm, operachef på Göteborgsoperan och rektor på Operahögskolan.
De senaste 20 åren har Lise-Lotte Axelsson suttit i styrelserna för bland annat Kungl. Musikhögskolan i Stockholm, Kungliga Operan och Folkoperan. Hon satt i Kulturrådets referensgrupp för fri scenkonst i fyra år och 2009 mottog hon den kungliga Serafimermedaljen för betydelsefulla insatser för svenskt musikliv.

Rebecka Törnkvist

Rebecka Törnkvist är verksamhetschef och konstnärlig ledare för El Sistema Södertälje – Inkluderande orkesterskola i Hovsjö och Västergård. Hon är även sedan 30 år verksam (då som Törnqvist) som svensk jazz och pop sångerska och låtskrivare.

Lena Ousbäck

Lena Ousbäck är sedan 2016 planeringschef och chef för planeringsavdelningen vid Sveriges lantbruksuniversitet. Dessförinnan var hon planeringschef och chef för Avdelningen för ledningsstöd, personal och ekonomi vid Kungl. Musikhögskolan i Stockholm. Före dess controller vid Stockholms universitet. Sammantaget har Lena 14 års erfarenhet av arbete med planerings- och styrningsfrågor vid olika lärosäten. Hon är civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm och har genomgått flertalet vidareutbildningar som ESV:s statens controllerutbildning, olika ledarskapsutbildningar och HUMANE:s Winter School for senior university administrators.

Torgny Sandgren

Torgny Sandgren är generalsekreterare på Kulturskolerådet som är en intresseorganisation för landets kommunala musik- och kulturskolor. Torgny har tidigare bland annat arbetat som seniorrådgivare på Nordiska Ministerrådet och som utredare på Ungdomsstyrelsen med ett särskilt ansvar kring ungdoms- och kulturpolitiska frågor.

Simon Strömberg

Simon Strömberg arbetar på Kulturrådet och är där ansvarig för verksamhetsutveckling med fokus på breddat deltagande. Han har bland annat ansvarat för bidraget Kreativa platser som var en del av Äga rum, en regeringssatsning med syfte att stärka delaktigheten i den offentligt finansierade kulturen. Simon har tidigare arbetat inom kulturförvaltningen Stockholm och Kulturskolan Stockholm som utvecklingsledare för ungas delaktighet. Bland annat grundade han medie- och demokraticentret Unga Berättar som han sedan drev i 10 år. Dessförinnan har Simon bland annat ansvarat för skol- och ungdomsfrågor på Dagens Nyheter och arbetat som reporter och inslagsproducent inom TV.

Adam Taal

Adam Taal, verksamhetsutvecklare på Studiefrämjandet sedan 2019 artist, producent och kompositör under namnet Adam Tensta. Bedriver flertalet projekt inom kultur, nationellt såväl som internationellt.

Adriana Di Lorenzo Tillborg

Adriana Di Lorenzo Tillborg är doktorand i musikpedagogik och universitetsadjunkt i kulturskoledidaktik vid Musikhögskolan i Malmö, Lunds universitet. Hennes avhandlingsprojekt har fokus på policyprocesser och diskurser gällande inkludering av barn och unga i Sveriges kulturskolor. Två grupper som hon särskilt fokuserar på är barn och unga med normbrytande funktionalitet samt barn och unga på flykt. Adriana är utbildad violinist och musiklärare och har en masterexamen i musikpedagogik från Musikhögskolan i Malmö. Hon har också över mångårig erfarenhet som kulturskolelärare i violin och ensemble, större delen av tiden vid Kulturskolan Lund där hon även varit dirigent för Lunds Ungdomsorkester och violinist i Lunds Stadsorkester.