logo

SMI under Coronatiden

(Senast uppdaterad: 2020-08-13)

Här följer information om SMI:s verksamhet under tiden den allmänna smittspridningen av Covid-19 råder.

SMI följer Folkhälsomyndighetens (FHM) och regeringens aktuella direktiv på följande sätt (uppdateras efterhand). FHM har upprättat en särskild länk om vad gäller för lärosäten under pandemin (se länken här). Rekommendationer om distansundervisning är upphävda från och med 15 juni och istället väntas lärosätena följa de föreskrifter, allmänna råd och rekommendationer som gäller för övriga samhället (se länken här). SMI planerar sin verksamhet i linje med dessa.

Generellt

SMI håller öppet vardagar kl.08.30-17.00 från och med vecka 33 och bemannas med 1–2 personer i expeditionen. I högskoleledning rekommenderas arbete hemifrån i första hand. Möten hålls företrädesvis via videolänk. Personal och studenter har tillgång till SMI:s lokaler via egen digitalnyckel alla dagar mellan kl.08.00-22.00 – använda sidodörren för passage.

SMI ämnar genomföra sin verksamhet i linje med FHM:s råd och rekommendationer till lärosäten. Det innebär ett krav på personal och studenter att

 • öka avståndet mellan varje deltagare
 • undvik i möjligaste mån större samlingar av studenter
 • undvik närkontakt t ex i praktiska kurser.
Huvudregeln är att fysiska möten inom ramen för SMI:s verksamhet bara får ske inom gränserna för vad FHM och regeringen beslutar. Bland annat innebär det att om du har några sjukdomssymptom som liknar förkylning, influensa, halsfluss eller dylikt, skall du stanna hemma tills du har haft minst två symptomfria dagar. Anmäl frånvaro i Schoolity (gäller såväl lärare som studenter) om du inte deltar i undervisning.

Alla som vistas vid SMI uppmanas tvätta sina händer med tvål och varmt vatten vid ankomst samt före och efter lektion och vid intag av mat och dryck. Handsprit ska finnas i dispensrar längst med korridorer närmast toaletterna och ska användas flitigt av alla som vistas i lokalerna. Städa efter dig, särskilt vad gäller disk. Städarna prioriterar disinfektering av gemensamma ytor, handtag, dörrblad och toalettutrymmen.

Vid varje sal finns skyltar på dörrarna med besked om hur många personer som ryms i salen med minst 1,5m avstånd. På skyltarna finns ytterligare instruktioner om hur salarna ska brukas under coronaperioden.

Läsårsstart

Läsårsstarten består av en introduktionsvecka i vecka 34 och en uppstartsvecka i vecka 35. Dessa veckor används också för att genomföra praktiska prov och redovisningar som krävs för att examinationer från vårtermin 2020 ska kunna fullföljas. Särskilt schema råder och särskilda instruktioner ges i Schoolity under agendan för varje moment. Dessa instruktioner tas fram och kommuniceras till de berörda under vecka 33.

Det är av stor vikt att studenterna ger sig till känna genom närvaro dessa veckor. Delvis ska SMI registrera studenterna med CSN utifrån deras deltagande vid läsårsstarten, delvis genomförs moment dessa veckor som inte SMI har möjlighet att upprepa. Kontakta rektor om du inte kan delta på grund av pandemin.

Verksamhetsledning
 • Expeditionen på SMI håller öppet under ordinarie tider vardagar kl.08.30-16.30.
 • Övrig ledningspersonal arbetar där möjligt hemifrån och håller kontakt och möten via videolänk.
 • Ledningsråd har avstämningsmöte varje tisdag kl.12-13 via videolänk. Anslås i Schoolity där också anteckningar från varje möte förs i Agenda.
 • Personalmöte 21 augusti sker i Konsertsalen och även via videolänk.
Programutbildningar

Programutbildningarnas kursundervisning bedrivs företrädesvis på campus när rekommenderade avstånd mellan kursdeltagare kan säkerställas. Studenter som väljer trots detta att inte delta i campusundervisning kan där motiverat, erbjudas alternativ t.ex:

 • Distansundervisning med hjälp av länk (Meet, Zoom, Facetime, Skype, Teams, Messenger etc)
 • Självstudier med handledning främst digitalt/via länk
 • Lektioner på annan tid och längd i kombination med punkterna ovan
 • Uppskjutning/omläggning av lektioner med ny schemaläggning
 • Fysiska möten vid SMI eller annan lokal efter överenskommelse. Samtliga som träffas ska vara symptomfria generellt, inte tillhöra en riskgrupp och tvätta händerna innan mötet.

Kursläraren beslutar om undervisningsform efter samråd med studenter om lektionernas genomförande. Överenskommen metod anslås vid motsvarande lektions agenda i Schoolity och närvaro rapporteras på vanligt sätt i Schoolity för motsvarande ordinarie lektionstillfälle.

SMI:s examensfestival

Examensfestivalen med sceniska produktioner ("examenskonserter") hålls fredag-lördag den 14-15 augusti. Nytt schema är framtaget (se länken här) med glesare tider för att möjliggöra tömning och påfyllning av konsertlokalerna och gemensamma utrymmen. Konserterna sänds via Facebook och hemsidan. Max antalet personer som är tillåtna i lokalen per konsert, inklusive medverkande musiker och teknisk personal, skall motsvara rådande rekommendationer för den aktuella tidspunkten och personal har rätt att hålla ordning på antalet besökare per konsert och lokal. Samtliga medverkande i scenuppträdandet bör oavsett vara symptomfria generellt, inte tillhöra en riskgrupp och tvätta händerna innan repetition och framförande.

Fristående kurser

Fristående kurser kommer att hållas enligt schema och i linje med FHM:s råd och rekommendationer till lärosäten. Fristående kurser kan komma att ges som distansundervisning samt självstudier med digital handledning. Kursläraren informerar studenter i varje enskilt fall via e-post och meddelar överenskommen lektionsform i Schoolity.

Specifikt vad gäller danspedagogiska kurser rekommenderar vi följande:

 • Om möjligt byt om hemma före och efter lektionerna - om du räknar med att använda SMI:s omklädningsrum, vara beredd på att vänta i kö på tur då max antalet personer är begränsade. Kom därför i god tid före och ha god tid efter lektioner för ombyte.
 • Håll avstånd till varandra innan, under och efter lektionen. Tänk på att stänga mun under dansaktivitet, eller använd munskydd.
 • Kom med passande kläder i beredskap för utomhuslektion i den mån de går.
 • Den som är sjuk, även med milda symtom, ska inte delta i lektioner alls, utan stanna hemma till och med två dagar efter tillfrisknande. Insjuknar du under en lektion ska du gå hem direkt.
 • Markera upp och dela inte vattenflaskor, munskydd, handduk och liknande som kan överföra saliv.
 • Tvätta händer och ansikte vid varje tillfälle (början, i paus, efter lektionspass) med tvål och rinnande vatten och använd handsprit. Använd gärna andra toaletter än de närmaste.
Uppdragsutbildningar

Uppdragsutbildningar kommer att hållas enligt schema och i linje med FHM:s råd och rekommendationer till lärosäten.