logo

SMI under Coronatiden

(Senast uppdaterad: 2020-11-09 av Rektor SMI)

Här följer information om SMI:s verksamhet under tiden den allmänna smittspridningen av Covid-19 råder.

SMI följer Folkhälsomyndighetens (FHM) och regeringens aktuella direktiv på följande sätt (uppdateras efterhand). FHM har upprättat en särskild länk om vad gäller för lärosäten under pandemin (se länken här).

Generellt

SMI håller öppet vardagar kl.08.30-17.00 och bemannas med 1–2 personer i expeditionen. Huvudporten är stängd och låst - telefonnummer finns angiven vid porten för att kunna bli insläppt inifrån.
Högskoleledning rekommenderas att i första hand arbeta hemifrån. Individuella och gruppmöten hålls företrädesvis via videolänk men kan också ordnas på plats vid SMI vid behov. Personal och studenter har tillgång till SMI:s lokaler via egen digitalnyckel alla dagar mellan kl.08.00-22.00 – använda sidodörren för passage.

SMI ämnar genomföra sin verksamhet i linje med FHM:s råd och rekommendationer till lärosäten. Det innebär ett krav på personal och studenter att

 • öka avståndet mellan varje deltagare
 • undvik i möjligaste mån större samlingar av studenter
 • undvik närkontakt t ex i praktiska kurser.
Huvudregeln är att fysiska möten inom ramen för SMI:s verksamhet bara får ske inom gränserna för vad FHM och regeringen beslutar. Bland annat innebär det att om du har några sjukdomssymptom som liknar förkylning, influensa, halsfluss eller dylikt, skall du stanna hemma tills du har haft minst två symptomfria dagar. Anmäl frånvaro i Schoolity (gäller såväl lärare som studenter) om du inte deltar i undervisning.

Alla som vistas vid SMI uppmanas tvätta sina händer med tvål och varmt vatten vid ankomst samt före och efter lektion och vid intag av mat och dryck. Handsprit ska finnas i dispensrar längst med korridorer närmast toaletterna och ska användas flitigt av alla som vistas i lokalerna. Städa efter dig, särskilt vad gäller disk. Städarna prioriterar disinfektering av gemensamma ytor, handtag, dörrblad och toalettutrymmen.

Vid varje sal finns skyltar på dörrarna med besked om hur många personer som ryms i salen med minst 1,5m avstånd. På skyltarna finns ytterligare instruktioner om hur salarna ska brukas under coronaperioden.

Verksamhetsledning
 • Expeditionen på SMI håller öppet under ordinarie tider vardagar kl.08.30-16.30 med en bemanning på 1-2 personal.
 • Övrig ledningspersonal arbetar där möjligt hemifrån och håller kontakt och möten via videolänk.
 • Ledningsråd har avstämningsmöte varje vecka via videolänk. Anslås i Schoolity där också anteckningar från varje möte förs i Agenda.
Programutbildningar

Programutbildningarnas kursundervisning bedrivs enligt uppdaterat schema i linje med FHM:s rekommendationer till lärosäten. Studerande uppmuntras att kontinuerligt kontrollera sitt digitala studieschema. Studier kan, där motiverat, erbjudas med olika alternativ t.ex:

 • Distansundervisning med hjälp av länk (Meet, Zoom, Facetime, Skype, Teams, Messenger etc)
 • Självstudier med handledning främst digitalt/via länk
 • Lektioner på annan tid och längd i kombination med punkterna ovan
 • Uppskjutning/omläggning av lektioner med ny schemaläggning
 • Fysiska möten vid SMI eller annan lokal efter överenskommelse. Samtliga som träffas ska vara symptomfria generellt, inte tillhöra en riskgrupp och tvätta händerna innan mötet.

Kursläraren beslutar om undervisningsform efter samråd med studenter om lektionernas genomförande. Överenskommen metod anslås vid motsvarande lektions agenda i Schoolity och närvaro rapporteras på vanligt sätt i Schoolity för motsvarande ordinarie lektionstillfälle.

Fristående kurser

Fristående kurslektioner kan komma att erbjudas med olika alternativ t.ex:

 • Distansundervisning med hjälp av länk (Meet, Zoom, Facetime, Skype, Teams, Messenger etc)
 • Självstudier med handledning främst digitalt/via länk
 • Uppskjutning/omläggning av lektioner med ny schemaläggning
 • Fysiska möten vid SMI eller annan lokal efter överenskommelse. Samtliga som träffas ska vara symptomfria generellt, inte tillhöra en riskgrupp och tvätta händerna innan mötet.

Kursläraren beslutar om undervisningsform efter samråd med studenter om lektionernas genomförande. Kursläraren informerar studenter i varje enskilt fall via e-post och meddelar överenskommen lektionsform i Schoolity.

Specifikt vad gäller danspedagogiska kurser rekommenderar vi följande:

 • Om möjligt byt om hemma före och efter lektionerna - om du räknar med att använda SMI:s omklädningsrum, vara beredd på att vänta i kö på tur då max antalet personer är begränsade. Kom därför i god tid före och ha god tid efter lektioner för ombyte.
 • Håll avstånd till varandra innan, under och efter lektionen. Tänk på att stänga mun under dansaktivitet, eller använd munskydd.
 • Kom med passande kläder i beredskap för utomhuslektion i den mån de går.
 • Den som är sjuk, även med milda symtom, ska inte delta i lektioner alls, utan stanna hemma till och med två dagar efter tillfrisknande. Insjuknar du under en lektion ska du gå hem direkt.
 • Markera upp och dela inte vattenflaskor, munskydd, handduk och liknande som kan överföra saliv.
 • Tvätta händer och ansikte vid varje tillfälle (början, i paus, efter lektionspass) med tvål och rinnande vatten och använd handsprit. Använd gärna andra toaletter än de närmaste.
Uppdragsutbildningar

Uppdragsutbildningar kommer att hållas enligt schema och i linje med FHM:s råd och rekommendationer till lärosäten. Beredskap för att kunna delta via videolänk bereds.