Final Report
Download the Final Report

SAMMANFATTNING PÅ SVENSKA


Projekttitel och Tidsram

Utbyte av god praxis och beprövad erfarenhet för kompetensutveckling av lärare inom konstnärlig och estetisk utbildning 01.08.2009 – 31.07.2011

Projekt partners

Mål

Projektet fokuserade på att utforska möjligheter och hitta prioriteringar för god kompetensutveckling av i huvudsak musiklärare (instrumental och vokal träning) i isolerade och svårtillgängliga landsortsområden i Europa.

Metod

Projektets metod baserades på en serie studiebesök i projektpartnernas länder för att genomföra aktiviteter för observation och praktisk demonstration, deltagande, diskussion och analys, implementering och spridning. Allmänna möten för projektet utfördes i samband med studiebesöken. För att få mer och bredare information om vilka behov som finns bland musikskolornas ledning och lärare, gjordes en enkätundersökning på slutet av projektet, med referens till de bästa exemplen på god praxis och beprövad erfarenhet (s.k. ”best practices”) från studiebesöken.

Genomförda studiebesök
29.09.2009 – 01.10.2009 Kusel (Rhineland-Palatinate, Tyskland)
02.11.2009 – 07.11.2009 Stockholm (Sverige)
18.01.2010 – 21.01.2010 Tenerife / La Palma (Spanien)
22.03.2010 – 26.03.2010 Gävleborgsregionen (Sverige)
03.09.2010 – 07.09.2010 Region norr/ väst Rhineland-Palatinate (Tyskland)
08.11.2010 – 11.11.2010 Gran Canaria / Lanzarote (Spanien)
23.05.2011 – 28.05.2011 Gotland (Sverige)

Sammandrag:

Lärarna från alla tre länder uttrycker i allmänhet ett stort intresse för att delta i fortbildning och kurser för kompetensutveckling. Det största gemensamma intresset finns i fortbildning relaterad till verktyg och metoder för instrumentalundervisning i grupp, musik och rörelse med små barn och musikträning för mentalt och fysiskt funktionshindrade i musikskolorna. Lärarna från Kanarieöarna och Sverige visar också ett stort gemensamt intresse för användning av ny teknologi och IT i musikundervisningen och gehörsbaserad pedagogik och improvisation.

Lösningar för att kunna leverera bra kompetensutveckling är dock, som beskriven i den slutliga rapporten under sektionen Challenges and obstacles, en komplex och logistisk utmaning. Problem som belyses är till exempel:

”Best practices”

I slutrapporten presenteras flera exempel på god praxis och beprövad erfarenhet som projektet tagit del av i studiebesöken, främst inom följande områden:

Rekommendationer

Projektet har identifierad flera strategier för vidare utforskande, bland annat: