logo
mn

Stråk

Profilansvarig: Ylva Nilsson

Profillärare: Pal Johnson, Päivikki Wirkkala-Malmqvist

Kandidatutbildning – profiler

För dig som har violin, viola, cello eller kontrabas som huvudinstrument. Du får spel- och metodikundervisning under samtliga studieår.

I metodiken för nybörjarundervisning får du direkt en god beredskap för såväl enskilda elever, smågrupper, storgrupper som vuxna. I fokus står sammusicerande med gehörsspel och improvisation, parallellt med utvecklandet av verktyg för en gedigen spelteknik. Dessutom ingår aspekter på lärarlagsarbete och projekt- och konsertupplägg.

Arbetssättet utgör en grund för att sedan gå in i mellanstadiets speciella problematik med elevers skiftande behov och intresse. Tankesättet utvecklas ytterligare i metodiken för högre stadier.

Metodiken som helhet syftar till att utveckla din förmåga att undervisa på alla nivåer och inom olika undervisningsformer - enskilt och i grupp. Du får en allsidig och detaljerad kännedom om metoder, undervisningslitteratur och repertoar.

Du får undervisning i olika genrer på ditt huvudinstrument samt kännedomskurser i övriga stråkinstrument.

Sammantaget ger utbildningen en mycket god förberedelse för yrkeslivets många krav på den moderna musikpedagogen. Du får efter avlagd examen kompetens att undervisa på ditt huvudinstrument i spel, kammarmusik och ensemble.

 

Senast upppdaterad: 2023-10-17