logo
mn

Piano

Profilansvarig: Hans Sjögren

Profillärare: Lena Lidström

Kandidatutbildning – profiler

Du får piano- och metodikundervisning under alla tre åren. Metodiken ger kunskaper om hur man undervisar i pianospelets teknik, ger kännedom om litteratur och repertoar samt utvecklar din förmåga att strukturera en progressiv undervisning utifrån elevers skilda förutsättningar och inriktningar. Metodiken är både individ-och grupprelaterad och lägger stor vikt vid gehörsspel och sammusicerande i nybörjarundervisningen.

Du får en bred utbildning som ska förbereda dig för de krav som ställs på en pianopedagog idag och i framtiden. Arbetet såväl enskilt som i grupp ger dig kompetens att undervisa på piano, i digitalpianostudio, ensemble och synt.

Du får undervisning inom flera genrer (främst inom västerländsk konstmusik och populärmusikaliska traditioner). Under tredje studieåret ges möjlighet att välja den inriktning som ligger dig närmast.

Senast upppdaterad: 2023-10-17