logo

Antagningsprov: Högskoleexamen i musikpedagogik 120 hp och
Utbildning för pedagogiskt arbete i kulturskolan – inriktning musik  90 hp

Sökande till ovanstående utbildningar gör en mindre del av kandidatexamens antagningsprov i vald profil, undervisningsprov samt de gemensamma proven i pianospel och gruppledning. Sökande som ej har svensk musikerexamen gör även prov i gehör och musikteori vilka är diagnostiska och inte har en direkt utslagsgivande funktion för den sökande.

Antagningsprov genomförs till största del digitalt genom videoinspelade underlag som du ombeds lämna in under vecka 17–19. Kallelse och instruktioner om de förberedda uppgifterna skickas ut vecka 16 till den e-postadress du angett i din ansökan. Går du vidare kan du bli kallad till ytterligare prov och intervju vid SMI i vecka 20 (separat kallelse skickas ut under vecka 19).

Allmänt om dina inlämnade videounderlag

Börja varje inspelning med att tydligt säga ditt namn och vad du ska spela för stycke/genomför för prov. Spela in i en lokal med adekvat ljus där du kan genomföra din video ostörd i ljud och bild. Du kan spela in med valfri utrustning bara resultatet blir att vi tydligt ser och hör dig. Tänk på att mikrofonen på mobila enheter ofta är bättre än den på en dator. Videon skall göras i en tagning per stycke utan redigering av ljud eller bild d.v.s. inga effekter, EQ eller mixning utan “rå-ljud genom mikrofon”

För alla sökande gäller gemensamma antagningsprov och profilprov (läs nedan).

Pianoprovet gör du i vecka 20 vid SMI, om du går vidare i provprocessen. Underlag och instruktioner om provet får du i samband med kallelse vecka 16 och schemat för ditt prov får du i vecka 19 efter beskedet om att du gått vidare.

Alla sökande till kandidat- och högskoleutbildning gör ett pianoprov bestående av ett ackompanjemangsprov samt några oförberedda uppgifter som handlar om notläsning (avista) på klaviatur, ackordspel på gehör och efter ackordbeteckningar. För den som har gitarr som huvudackordinstrument finns möjlighet att göra ackompanjemangsprov och ackordspel på gehör även på gitarr.

Pianoprovet är diagnostiskt och inte direkt avgörande för antagning, men kan vara meriterande i konkurrensen med övriga sökande inom profilen.

Sökande till sångprofil skall även spela ett obligatoriskt pianostycke (skickas ut med kallelsen) samt ett eget valt pianostycke från sitt huvudsakliga repertoarområde.

Sökande till pianoprofil gör ovanstående moment i samband med profilprovet.

OBS! Exempel från prov från ett tidigare år.

Ackompanjemangsprov 2014 [provexempel]

OM FÖRBEREDELSE INFÖR PROVET: Skalor och kadenser ingår ej i prov men skalor i dur och moll (upp till tre förtecken) samt kadenser (ackordspel) är bra fingersättnings- och greppmetodiska övningar att värma upp inför spel. Ackordspelsövning har du nytta av inför de oförberedda delar som ingår i pianoprovet. Anvisningar och fingersättningar kan du ladda hem här.

Sång

Spela in på video en valfri sång a cappella eller med eget ackompanjemang.
(gäller ej sökande till sångprofilen)

Intervju

Går du vidare i antagningsproven kallas du till intervju med juryn under vecka 20 på SMI. Mer information skickas i kallelsen vecka 16 och besked med kallelse till intervju får du om du går vidare i antagningsprocessen, senast vecka 19.

Spela in de stycken du har uppgett du ska förbereda för profilprovet i din ansökan på video i ljud och bild, en video per stycke. Du kan eventuellt välja att spela till en förinspelad bakgrund. Mer instruktioner om detta finns i kallelsen som skickas till dig vecka 16.

I profilprovet ingår för samtliga profiler oförberedda uppgifter som oförberett gehörsspel, gestaltningsprov och a vista prov samt för ackordinstrument oförberett ackompanjemangsprov. För specifika frågor kring profilprovet kontakta profilansvarig lärare.

 • a) Välj ett valfritt stycke från ditt huvudsakliga repertoarområde.
 • b) Välj ett valfritt stycke från annat repertoarområde
 • A prima vista uppgift
 • Gestaltningsuppgift (30 minuters förberedelsetid).
 • Undervisa på huvudinstrumentet på en visa som eleven/eleverna förberett
 • Lära ut ett stycke på gehör

Spela in de stycken du har uppgett du ska förbereda för profilprovet i din ansökan på video i ljud och bild, en video per stycke. Du kan eventuellt välja att spela till en förinspelad bakgrund. Mer instruktioner om detta finns i kallelsen som skickas till dig vecka 16.

I profilprovet ingår för samtliga profiler oförberedda uppgifter som oförberett gehörsspel, gestaltningsprov och a vista prov samt för ackordinstrument oförberett ackompanjemangsprov. För specifika frågor kring profilprovet kontakta profilansvarig lärare.

 • a) Ett stycke från ditt huvudsakliga repertoarområde, (jazz/pop/rock eller västerländsk konstmusik)
 • b) Ett stycke från det repertoarområde som inte är ditt huvudsakliga.

Om du i a) valt ett stycke från jazz/pop/rock (ditt huvudsakliga repertoarområde) skall du i b) välja ett stycke från västerländsk konstmusik. Om du i a) valt västerländsk konstmusik gäller att i b) välja jazz/pop/rock. (OBS! Jazz/pop/rockrepertoar skall innehålla improviserade inslag)

 • A prima vista (oförberedd notläsning)
 • Gestaltningsuppgift (30 minuters förberedelsetid)
 • Undervisningsprov – Du får undervisa enskilt eller en grupp om 2-3 elever. Närmare Information om provet får du i samband med kallelse.

Spela in de stycken du har fått skickat dig tillsammans med kallelsen vecka 16.

I profilprovet ingår för samtliga profiler oförberedda uppgifter som oförberett gehörsspel, gestaltningsprov och a vista prov samt för ackordinstrument oförberett ackompanjemangsprov. För specifika frågor kring profilprovet kontakta profilansvarig lärare.

Sökande på elbas:
 • a) Spela två egenvalda stycken av olika karaktär. Kompgrupp finns (piano, gitarr, trummor). OBS! Skicka en tydlig kompskiss till de valfria styckena senast två veckor före provet. Musikbakgrund på cd eller liknande får ej användas.

eller:

Sökande på kontrabas:
 • a) Två egenvalda stycken av olika karaktär: meddela senast två veckor innan om ackompanjatör önskas. Noter bör skickas senast två veckor före provet. Alternativet är egen ackompanjatör.
 • b) Obligatoriskt spel: Quinze Exercises Etudes Nr 3 – 4 (Charles Labro) skickas från SMI i god tid före prov.
 • A prima vista (oförberedd notläsning) -prov: melodispel och komp
 • Gestaltningsuppgift (30 minuters förberedelsetid).
 • Undervisningsprov – Du får undervisa enskilt eller en grupp om 2-3 elever. Närmare Information om provet får du i samband med kallelse

Spela in de stycken (ett valfritt plus de stycken du har fått skickat dig tillsammans med kallelsen vecka 16) på video i ljud och bild, en video per stycke. Du kan eventuellt välja att spela till en förinspelad bakgrund. Mer instruktioner om detta finns i kallelsen som skickas till dig vecka 16.

Sökande till högskoleatexamen och kulturpedagog:

 • a) Spela ett eget valt stycke i en genre som ligger dig närmast.
 • b) Obligatoriskt genrespel : Spela i fyra olika genrer – (hård)rock, blues, jazz/fusion, funk (inkl solo i alla stilar), förberedd uppgift.
 • Undervisningsprov – Du får undervisa enskilt eller en grupp om 2-3 elever. Närmare Information om provet får du i samband med kallelse.

Spela in de stycken du har uppgett du ska förbereda för profilprovet i din ansökan på video i ljud och bild, en video per stycke. Mer instruktioner om detta finns i kallelsen som skickas till dig vecka 16.

Sökande till Högskoleexamen/Kulturskolepedagog

 • Spela ett stycke från ditt huvudsakliga repertoarområde.
 • Undervisningsprov – Du får undervisa enskilt eller en grupp om 2-3 elever. Närmare Information om provet får du i samband med kallelse.

Spela in de stycken du har uppgett du ska förbereda för profilprovet i din ansökan på video i ljud och bild, en video per stycke. Du kan eventuellt välja att spela till en förinspelad bakgrund. Mer instruktioner om detta finns i kallelsen som skickas till dig vecka 16.

I profilprovet ingår för samtliga profiler oförberedda uppgifter som oförberett gehörsspel, gestaltningsprov och a vista prov samt för ackordinstrument oförberett ackompanjemangsprov. För specifika frågor kring profilprovet kontakta profilansvarig lärare.

Sökande klassisk eller populärmusikalisk inriktning

 • a) Välj ett stycke från ditt huvudsakliga repertoarområde, utantill.
 • b) Välj ett stycke från annat repertoar-område

samt för alla sökande

 • Ackompanjemangsuppgift, förberedd och oförberedd
 • A prima vista uppgift
 • Gestaltningsuppgift (30 minuters förberedelsetid).
 • Undervisningsprov – Du får undervisa enskilt eller en grupp om 2-3 elever. Närmare Information om provet får du i samband med kallelse.

Spela in de stycken du har fått skickat dig tillsammans med kallelsen vecka 16.

I profilprovet ingår för samtliga profiler oförberedda uppgifter som oförberett gehörsspel, gestaltningsprov och a vista prov samt för ackordinstrument oförberett ackompanjemangsprov. För specifika frågor kring profilprovet kontakta profilansvarig lärare.

 • Spela ett obligatoriskt stycke för vardera liten trumma och melodiskt slagverk. Skickas hem senast 2 veckor före provet.
 • A prima vista på liten trumma och melodiskt slagverk
 • Spel på trumset, oförberett
 • Undervisningsprov – Du får undervisa enskilt eller en grupp om 2-3 elever. Närmare Information om provet får du i samband med kallelse.

Spela in de stycken du har uppgett du ska förbereda för profilprovet i din ansökan på video i ljud och bild, en video per stycke. Du kan eventuellt välja att spela till en förinspelad bakgrund. Mer instruktioner om detta finns i kallelsen som skickas till dig vecka 16.

I profilprovet ingår för samtliga profiler oförberedda uppgifter som oförberett gehörsspel, gestaltningsprov och a vista prov samt för ackordinstrument oförberett ackompanjemangsprov. För specifika frågor kring profilprovet kontakta profilansvarig lärare.

 • Spela ett stycke från nordisk folkmusik, visa eller annan traderad musik
 • A prima vista
 • Gestaltningsprov (30 minuters förberedelsetid)
 • Undervisningsprov med liten grupp/enskilt barn:
 • Undervisa på huvudinstrumentet på en visa som eleven/eleverna förberett
 • Lära ut ett stycke på gehör

Spela in de sånger du har uppgett att du ska förbereda för profilprovet i din ansökan på video i ljud och bild, en video per sång. Du kan välja att sjunga till eget ackompanjemang, någon annans ackompanjemang, till en förinspelad bakgrund eller skicka noter och låta en pianist på SMI spela in en bakgrund till dig.

 • a) Välj två sånger från ditt huvudsakliga repertoarområde, utantill.
 • b) Välj en sång från annat repertoarområde, utantill. Har du ditt huvudfack inom populärmusik ska du sjunga en sång ur den klassiska sånglitteraturen (ej musikal eller visa). Har du ditt huvudfack inom klassisk sång kan du välja musik från en populärmusikalisk genre eller visa (OBS ej musikal eller visa med klassisk tonbildning.)

Går du vidare kommer du också att få göra:

 • c) A prima vista uppgift (sker via zoom i realtid)
 • d) Improvisationsuppgift (sker via zoom i realtid)
 • e) Undervisningsprov

Undervisningsprovet ska också skickas in som film. Du själv väljer elev, antingen en elev som du brukar jobba med eller be en vän, familjemedlem eller bekant att ställa upp som elev.

Lektionen ska vara 15 minuter och innehålla en kort röstuppvärmning samt arbete med en valfri sång. Har du möjlighet att använda piano för ackompanjemang till sången och stöd i sånguppvärmningen så är det bra. Eleven bör kunna sången i förväg så att ni har möjlighet att arbeta både med uttryck och sångteknik.

Spela in de stycken du har uppgett du ska förbereda för profilprovet i din ansökan på video i ljud och bild, en video per stycke. Du kan eventuellt välja att spela till en förinspelad bakgrund. Mer instruktioner om detta finns i kallelsen som skickas till dig vecka 16.

I profilprovet ingår för samtliga profiler oförberedda uppgifter som oförberett gehörsspel, gestaltningsprov och a vista prov samt för ackordinstrument oförberett ackompanjemangsprov. För specifika frågor kring profilprovet kontakta profilansvarig lärare.

 • a) Ett stycke från ditt huvudsakliga repertoarområde, (jazz/pop/rock/folk/traderad musik eller västerländsk konstmusik)
 • b) Ett stycke från det repertoarområde som inte är ditt huvudsakliga.

Om du i a) valt ett stycke från jazz/pop/rock/folk/traderad musik (ditt huvudsakliga repertoarområde) skall du i b) välja ett stycke från västerländsk konstmusik. Om du i a) valt västerländsk konstmusik gäller att i b) välja jazz/pop/rock/folk/traderad musik. (OBS! Jazz/pop/rockrepertoar skall innehålla improviserade inslag).

 • A prima vista uppgift
 • Gestaltningsuppgift (30 minuters förberedelsetid).
 • Undervisningsprov – Du får undervisa enskilt eller en grupp om 2-3 elever. Närmare Information om provet får du i samband med kallelse.

Spela in de stycken du har uppgett du ska förbereda för profilprovet i din ansökan på video i ljud och bild, en video per stycke. Du kan eventuellt välja att spela till en förinspelad bakgrund. Mer instruktioner om detta finns i kallelsen som skickas till dig vecka 16.

I profilprovet ingår för samtliga profiler oförberedda uppgifter som oförberett gehörsspel, gestaltningsprov och a vista prov samt för ackordinstrument oförberett ackompanjemangsprov. För specifika frågor kring profilprovet kontakta profilansvarig lärare.

 • Spela på huvuinstrument 3 stycken med konstraterande innehåll ex. från olika epoker och genrer, exempelvis från folkmusik, jazz eller rock eller improvisation i valfri genre
 • Undervisningsprov med liten grupp/enskilt barn:
 • Undervisa på huvudinstrumentet på en visa som eleven/eleverna förberett
 • Lära ut ett stycke på gehör

Senast upppdaterad: 2023-10-17