logo
mn

Akustisk Gitarr (klassisk/stålsträngad)

Profilansvarig: Lars Martin

Profillärare: Ulf Hellerstedt, Pal Johnson, Joel Sahlin

Kandidatutbildning – profiler

På gitarr får du spel- och metodikundervisning under alla tre åren. Metodiken är individ- och grupprelaterad och lägger stor vikt vid gehörsspelsmetodik och sammusicerande.

Du får undervisning inom flera genrer (både västerländsk konstmusik och jazz/pop/rock).

I metodiken och i en fristående datakurs får du lära dig att arbeta med musikdator. Vid utbildningens slut kan alla gitarrister t ex hantera notskrivningsprogrammet Finale.

Du får kompetens att undervisa på ditt huvudinstrument och i ensemble.

Du får en god beredskap att arbeta i grupp, både med elever och kolleger.

Senast upppdaterad: 2023-10-17