logo
mn

Elbas

Profilansvarig: Pal Johnson

Profillärare: Ulf Hellerstedt, Lars Martin

Kandidatutbildning – profiler

På elbas och kontrabas får du spel- och metodikundervisning under alla tre åren. Du kan utöka din kompetens genom att välja till extra metodik på det instrument, (elbas eller kontrabas) som inte är ditt huvudinstrument.

Utbildningen har som mål att ge breda kunskaper och goda färdigheter inom de genrer där elbas och kontrabas brukar förekomma samt en förmåga att förmedla dessa kunskaper till elever på olika nivåer.

Varje termin ägnas i huvudsak åt att specialstudera en genre och en eller flera spelstilar. Metodiken är individ- och grupprelaterad och lägger stor vikt vid gehörsspelsmetodik. Du får kompetens att undervisa på ditt huvudinstrument och i ensemble.

Du får en god beredskap att arbeta i grupp, både med elever och kolleger. För att antas till utbildningen krävs utöver andra krav, godkända spelprov på antingen elbas eller kontrabas.

Senast upppdaterad: 2023-10-17