logo

Intervju med en student från Logonomprogrammet

Michaela Alfvén går första året på logonomprogrammet.

Student-intervjuer

Varför sökte du till Logonomprogrammet?

Jag har arbetat inom opera, musikal och teater både på scen som sångerska och vid sidan av scenen som bland annat biträdande regissör, inspicient och sufflös.

I mitt arbete har kommunikation, scenspråk och röst funnits som en röd tråd.

Rösten som instrument och uttrycksmedel har alltid intresserat och fascinerat mig så att nu gå logonomprogrammet är lyx på högsta nivå. Jag får fylla på med kunskap och fördjupa mig i ämnen som röstanatomi, muntlig framställning, basal kroppskännedom och metodik och didaktik och många fler. Vi får ett smörgåsbord uppdukat av matnyttiga ämnen.

Du går ditt första år nu, vad har varit särskilt intressant och användbart hittills?

Vi är en liten delikat klass på fem som alla kommer från liknande branscher men med olika bakgrund. Det är berikande och vi lär oss av varandra. Vi får individuella röstlektioner, och det är viktigt att få gå in på djupet med den egna rösten. Detta för att vi ska kunna förmedla övningar på bästa möjliga sätt till våra elever och framtida klienter. Det är verkligen lärorikt att få arbeta praktiskt och använda sina tidigare erfarenheter med nya, så att man långsamt får växa in i rollen som logonom.

Vad har varit mest utmanande?

Det mest utmanande första terminen har varit att sortera alla intryck eftersom alla ämnen korsbefruktar varandra. Man får försöka att ta en sak i taget trots att tempot är högt. Att första terminen ha egna övningselever kändes tidigt med ny kunskapsbank men det har sedan visat sig vara mycket bra då man får direkt feedback på vad som funkar och vad som passar just för den elev som man har framför sig.

Vad ser du fram emot av det som kommer andra året i utbildningen?

Först och främst ser jag fram emot att få gå djupare in i de ämnen som vi kommer att fortsätta med och smälta de kurser som vi då har avslutat. Att sedan få lära mig metodik för det kommunikativa ledarskapet och praktisk retorik ska bli jätteintressant. Något som jag redan detta år tänker närma mig och börja jobba på är uppsatsen som rundar av hela utbildningen. Och självklart kommer det att bli roligt att få fortsätta med den egna röstens utveckling.

Arbetsfältet för en logonom är stort, inom vilket område vill du vara verksam i framtiden?

Jag tänker att jag vill bredda mitt arbetsfält med mina ökade kunskaper som logonom och utesluter inte mitt tidigare arbetsfält utan lägger till nya som till exempel skolor och företag. Alla behöver vi kunna tala och kommunicera på ett tydligare sätt. Att vara inte bara hjärnstark utan också röststark.

Senast upppdaterad: 2023-03-15