logo

Intervju med alumn från Logonomprogrammet

Rita Saxmark, logonom, tog sin examen 2016.

Student-intervjuer

Hur kom det sig att du valde att bli logonom?

Efter att ha arbetat som opera- musikal- vis- och jazzsångerska under många år växte en längtan fram om att få mer fördjupad kunskap om rösten och dess uttryck. Jag hade tidigare upptäckt att arbete med enbart talet hjälpte mig även i sången vilket också bidrog till att jag tyckte logonomi verkade intressant. En sångkollega kände till logonomprogrammet och trodde det skulle passa mig. När jag läste vad som ingick i utbildningen fanns det ingen tvekan.

Hur arbetar du som logonom nu efter examen?

Jag håller föredrag och workshops i Stockholm och Göteborg för privata företag, skolor, föreningar och organisationer. Klienter är bland annat chefer, präster, skådespelare, rektorer, lärare, kontorspersonal, reseledare och studenter. Nyligen inledde jag ett samarbete med en annan logonom. En offentlig sektor har bett oss skapa och leda kurser för dem. Privatpersoner som vill lära mer om sin röst är alltid återkommande klienter.

Det kan vara olika inriktningar inom logonomin som önskas. Ibland mer röst- och artikulationsövningar, ibland mer presentationsteknik, eller så vill någon lägga tonvikt på kroppskännedom och andning. Just nu arbetar jag mycket fonetiskt med präster vars modersmål är annat än svenska.

Vad behöver dina klienter hjälp med?

Mina klienter behöver oftast få bättre kroppskännedom där andning är en viktig del. Då når de en starkare närvarokänsla som gör det lättare att arbeta med rösten och artikulationen. När de känner sig säkrare uppmuntras de att bli mer medvetna om vilka röstliga och kroppsliga signaler de utger. Nyttigt är att läsa texter högt och att arbeta med presentationsteknik. Utlandsfödda behöver bland annat mycket hjälp med prosodin, det vill säga melodin, rytmen och dynamiken i språket.

Vad har varit mest matnyttigt från utbildningen i ditt arbete?

Det är många parametrar som alla hör ihop. Men nyttigt var att lära rent fysiologiskt hur rösten fungerar tillsammans med ingående metodik och kroppsmedvetenhet. Det gav mig en stabil grund att stå på. Egen röstträning, muntlig framställning och presentationsteknik har också rent personligen utvecklat mig. Och så vill jag nämna kamratskapen med mina kurskamrater. Det var ovärdeligt att vi kunde hjälpa och stötta varandra när det blev tufft under utbildningen. Vi har än idag en stark samhörighet och fortsätter att träffas och utbyter tankar och erfarenheter.

Vad är det som gör arbetet som logonom intressant och roligt?

Att möta människors olikheter är mycket stimulerande. Jag blir uppriktigt mycket glad när jag ser människor utvecklas. Roligast är när de börjar tro på sina egna förmågor som de inte trodde om sig själva från början. Och eftersom logonomi innehåller allt ifrån fysiologi, metodik, kroppskännedom, poesiläsning, coaching, retorik, röstakustik, presentationsteknik till vetenskap och forskningsmetoder så finns det alltid något nytt att lära.

Vilket råd skulle du ge den som söker till logonomutbildningen?

Att personen gjort ett bra val om den kan tänka sig arbeta i en något osäker men mycket givande och stimulerande bransch. För dem som fortfarande vill arbeta med sitt konstnärliga arbete har man också mycket nytta av utbildningen. Man får fördjupad kunskap i sitt redskap ”rösten”. Man utvecklas och lär känna sig själv.

Senast upppdaterad: 2023-03-15