logo

Samtal mellan två studenter som går Logonomprogrammet

Halina Larsson Diver och Maria Havrell studerar första året på Logonomprogrammet.

Student-intervjuer

M – Nu är vår första termin på Logonomutbildningen snart slut. Det är så oerhört roligt och stimulerande, det känns som en ynnest att få möjlighet att gå här. Jag var nog inte medveten om vilket djup och vilken enorm bredd utbildningen har. Och alla engagerade lärare som gör att man utvecklas väldigt mycket.

H – Ja, det är ännu roligare än jag trodde, vi får både teori och praktik och eftersom vi är en så liten grupp blir det stort fokus på den individuella utvecklingen också. Lyxigt!

M – Och för mig som reser fungerar det väldigt bra eftersom schemat är koncentrerat till två dagar i veckan. All förberedelse och annat hemarbete gör jag hemma i Borås, och så fick jag möjligheten att ha två av övningseleverna på hemmaplan.

H – Ja, apropå att undervisa övningselever, det tycker jag är bland det roligaste på hela utbildningen även om det är en stor utmaning. Att vi kan applicera det vi lär oss direkt i verkligheten, ibland på samma dag till och med, är otroligt bra.

M – Det kändes ju svårt att börja undervisa så tidigt i utbildningen men jag upptäckte ganska snart att det var väldigt bra att börja arbeta praktiskt med en gång. Tack vare förberedelserna vi gjort i metodiken, handledningen och min tidigare erfarenhet så fungerar det!

H – Mmm, och det är skönt att veta att vi har 3 terminer kvar.

M – Ja, jag ser fram emot att utveckla alla de områden vi får möjlighet att studera, det är som ett kalejdoskop, vi läser många olika delar som vi sedan kommer kunna förankra och då blir allt till en helhet.

H – Ja, jag håller med, och jag ser fram emot att få mer kunskap inom både fonetik och metodik och att få fler verktyg i röstlära. Och muntlig framställning som vi precis bara börjat med.

H – Det är en väldig fördel att man kan arbeta inom så många olika områden. När jag tänker på framtiden vill jag arbeta med både företagsuppdrag och privatpersoner. Att kunna kombinera min sång- och logonomutbildning med allt vad det innebär.

M – Ja, att det går att kombinera logonomin med tidigare erfarenheter är bra. Jag vill ju använda min långa erfarenhet som skådespelare och arbeta i sammanhang som har med röst, text och kropp att göra, konstnärligt och estetiskt, t ex teaterhögskolor, teatrar mm.

H – Och en bra talröst kan verkligen vara till stor hjälp för att nå dit man vill i livet.

Senast upppdaterad: 2024-01-09