logo

Intervju med två studenter som gått Logonomprogrammet

Niclas Steeve och Ulrika Zettersten berättar om att arbeta som logonomer i det gemensamma företaget Röstbolaget och ser tillbaka på utbildningen.

Student-intervjuer

Hur kom det sig att ni startade Röstbolaget?

U: Redan under studietiden hade vi tankar och visioner om att starta ett företag tillsammans. Vi tog examen 2012 och då visste vi hur vi ville att Röstbolagets arbete skulle utföras. Vi vill ha hög nivå på det vi levererar, vara väl förberedda med tydlig dagordning och flexibla när det behövs.

Hur kan era uppdrag se ut och vad behöver klienterna hjälp med?

N: Uppdragen ser alltid olika ut, stora eller små företag, myndigheter, politiker m.fl. Många känner sig rösttrötta, andra är obekväma eller ovana vid att tala inför en grupp och vill ha hjälp med det. Vi arbetar alltid praktiskt med rösten och kroppsspråket, ja med hela det personliga uttrycket. Hittills har ingen varit ointresserad av det.

U: Att få träna rösten så att den når ut är vanligt, andra behöver arbeta med sin pondus, med sitt taltempo eller röstläge. Det är ett väldigt varierande arbete som aldrig blir tråkigt.

Nu – när ni är igång sen några år – vad har varit matnyttigt från utbildningen?

U: Bara det att alltid läsa eller hålla tal för varandra, vilken bra övning det var! Jag tycker att arbetet med min egen talröst under logonomutbildningens två år var otroligt värdefullt. Jag tror aldrig jag varit i så bra form i både tal- och sångröst som då.

N: Ja, och det bästa, det vi verkligen har fått med oss ut i arbetslivet, är allt praktiskt arbete. Allt från att leda övningar, analysera röster och arbeta med texter till fonetik, anatomi och forskning.

Vad är det som gör arbetet som logonom intressant och roligt?

N: Det är så spännande, att vi som logonomer kan arbeta inom branscher där vår kunskap och profession är ganska okänd, men intresset och behovet är jättestort.

U: Ja verkligen, det är väldigt utvecklande och en stor utmaning. Bara det att sätta sig in i olika företagskulturer. Vilka är deras behov, vilket upplägg passar just här, hur behöver vi anpassa oss?

N: Ja, och lyhördhet är oerhört viktigt, det som passar utmärkt i ett forum passar kanske inte alls i ett annat.
Båda konstaterar leende - Vi har världens roligaste jobb!

Senast upppdaterad: 2023-04-12