logo

Fortbildning 23–24

mn

Omvårdnad och bemötande med musik och rörelse 7,5 hp (uppdragsutbildning)

Utbildningen fokuserar på hur musik, sång och rörelse, liksom angränsande konstnärliga uttryck, kan underlätta i det dagliga arbetet med personer med demenssjukdom. Den riktar sig till den som arbetar med daglig omvårdnad inom äldreomsorg eller geriatrik.

Utbildningen utgår från rekommendationerna i de nationella riktlinjerna för vård och omsorg vid demenssjukdom om musik som redskap i en personcentrerad vård. Den sträcker sig över två terminer och omfattar ett halvdagsseminarium 1 gång i månaden, plus verksamhetsförlagd praktik på den egna arbetsplatsen samt studiebesök och grupparbete på kurskamraternas arbetsplatser.

Stor vikt läggs vid praktiska övningar varvat med teoretisk förståelse och reflektion. Deltagarna får lära sig att

  • använda sång, musiklyssning och dans i sitt dagliga arbete,
  • använda rösten på ett medvetet sätt både i tal och sång, och
  • träna upp sin förmåga att använda sitt eget kroppsspråk för att underlätta kontakt och kommunikation med vårdtagarna.

Utbildningen har tagits fram i samverkan med Kompetenscentrum för kultur och hälsa vid Region Stockholm.

OBS: Du behöver inte ha högskolebehörighet för att gå utbildningen. Däremot ska du vara verksam inom äldreomsorg och/eller vård riktad mot äldre och registreras till utbildningen av din uppdragsgivare.

Infoblad

OmBe infoblad.pdf

Huvudlärare/kursansvarig

Katarina Lindblad

Upplägg

Ansökan är öppen för delkurs 1 med start vt 2023 – se under "Anmälan" nedan.
Delkurs 1 onsdagar 15/2, 15/3, 19/4, 17/5 och 14/6, kl.13–16 på SMI

Kursavgift

4.900 kr (exkl moms 25%) per deltagare, delkurs och termin.

Anmälan

Anmäl dig till kursen via särskilt formulär för kursstart vt 23.

Kursplan

Omvårdnad och bemötande med musik och rörelse 7,5 hp

Senast upppdaterad: 2024-01-09